CHP'den AYM'ye seçim kanunu iptali başvurusu

Cumhuriyet Halk Partisi seçim barajını yüzde 7'ye düşüren düzenlemeyi de içeren yeni seçim kanununun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. 

Muhalefet 5,6,11,12. maddelerin iptalini istiyor. Aynı zamanda yürütmenin durdurulmasını talep ediyor.

5. ve 6. maddeler ülke seçim kurulunda görev alan hakimlerin kıdemine ilişkin maddeler. Mevcut kurulların da 3 ay içerisinde yeniden değiştirilerek yeniden teşkil edilmesini içeriyordu. Bunlara karşı çıkıyor CHP.

11 ve 12. maddelerde ise Cumhurbaşkanın için öngörülen propaganda yasaklarından dolayı hukuki boşluk olduğunu ifade ediyorlardı. O nedenle bu maddelerin iptali için Anayasa Mahkeme'sine taşıdılar.

Akşam - O.G.

- El-Aziz Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://el-aziz.com/haber/9908278/chpden-aymye-secim-kanunu-iptali-basvurusu