6 benzemezin toplantısına 15 Temmuz darbecilerinin sloganı

6 benzemez muhalefet partisinin 'Parlamenter Sistem Çalışması' başladı.

Alfabetik sıraya göre parti genel başkan yardımcıları söz alarak, kürsüye geldi.

CHP ile başlanan açıklamada genel başkan yardımcıları sıra sıra söz aldı.

Ancak gerek programın sunucusu gerekse de konuşmacıların sık sık 'yurtta sulh cihanda sulh' ifadesinin kullandıkları dikkatleri çekti.

Zira FETÖ kamuflajıyla yapılan 15 Temmuz kanlı CIA/MOSSAD darbe girişimine de bu slogan belirlenmişti.

O gün nasıl ki amaç tankla, topla Türkiye'yi yeninden İsrail güdümlü Eski Türkiye'ye dönüştürmek idiyse şimdi Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemle yine aynı şeyi istediklerini de ilan etmiş oldular.

İşte 6 partinin ortak sistem çalışmasına ilişkin mutabık kalınan maddeler şöyle:

"Seçim barajı yüzde 3'e düşüreceğiz.

Torba kanun sistemine son vereceğiz.

Meclis soruşturması için gereken yeter sayıları düşürülecek Bütçe hakkının devredilmezliği ilkesi tesis edilecek.

En az yüzde 1 oy alan siyasi partiler hazine yardımı verilecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI

Cumhurbaşkanı görev süresi 7 yıl olacak.

Cumhurbaşkanı sadece 1 dönem seçilecek.

Cumhurbaşkanı tarafsız olacak, seçilen kişi partisiyle ilişiği kesilecek. Görev süresi bitince aktif siyasete giremeyecek.

BAŞBAKAN

Başbakan, TBMM üyeleri arasından belirlenecek.

Başbakan'ın belirlenmesinde; Cumhurbaşkanı Meclis'te en çok milletvekili olan partiye hükümeti kurma görevi verecek.

Hükümetin kurulmasında, basit çoğunluk. Düşürülmesinde ise salt çoğunluk esas alınacak.

OHAL

Yeni hükümetin kurulması güvence altına alınmadan, mevcut hükümet düşürülemeyecek.

Cumhurbaşkanı ya da bakanlar kurulu tek başına OHAL ilan etme yetkisi olmayacak.

OHAL ilan etme yetkisi, Bakanlar Kurulu'na ait olacak, bu yetki TBMM'nin onayına tabi tutulacak. KHK'lara yer verilmeyecek.

HAKİM VE SAVCILIK VURGUSU

Hakimlik ile savcılık, tam bağımsızlık için birbirinden ayıracağız.

Hakimlik teminatını güçlendirerek, hakimlere coğrafi teminat güvencesi sağlanacak.

AYM ve AİHM'in verdiği hak ihlali kararı olup, devleti zarara uğratan hakim ve savcılara bu zararı ödeteceğiz.

Hakimlik ve savcılık mesleğini birbirinden ayıracağız. Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olmak üzere iki kurul oluşturacağız.

ÇOKLU BARO UYGULAMASI

Adalet Bakanı ve Müsteşarı, Hakimler Kurulu'nda yer almayacak.

Çoklu baro uygulamasına son verilecek.

Anayasa Mahkemesi görev ve yetkileri genişletilerek etkili denetim için mahkeme yeniden yapılandırılacak.

AYM üyelerinin 4'te 3'ünün hukukçu olmasını zorunlu tutacağız.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Temel hak ve özgürlükler; dil, din, mezhep, ırk, cinsiyet, siyasi ve sosyal aidiyet farkı gözetmeksizin tüm insanları için güvenceye kavuşturulacak.

Düşünce ve ifade, toplantı ve gösteri yürüyüşü ile örgütlenme özgürlüklerinin üzerindeki baskıya son verilecek.

Tüm karar alma mekanizmalarında, kadın ve erkek eşitliğini sağlamayı devlet politikası haline getireceğiz.

MEDYA

İlkokul 1. sınıftan itibaren, insan hakları ve kadın-erkek eşitliği dersleri konulacak.

TRT'yi ve Anadolu Ajansı'nı yeniden yapılandıracağız.

Medya sahipliği ve finansmanını şeffaflaştıracağız."

Eşitlik, tarafsızlık, liyakat ve şeffaflık ilkelerini hakim kılacağız.

Paralel bütün grup ve örgütlerin yapılarına son vereceğiz.

Mülakat uygulamalarına son vererek yazılı sınav sonucunu esas alacağız.

Adaylara gidecek sorular kurayla belirlenecek, sözlü sınav mutlaka kayda alınacaktır."

 Ensonhaber - O.G.

- El-Aziz Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://el-aziz.com/haber/9491092/6-benzemezin-toplantisina-15-temmuz-darbecilerinin-slogani