Ayşenur Arslan niye dediyse TMT ile ilgili dedikleri doğru

Zeki Geçkil
Zeki Geçkil

İllüzyoncu medya ve akademiya her olayı mazisinden kopararak günübirlik sunduğu için kamuoyu gelişmelerin mahiyetini anlayamamaktadır. Arzımevud içinde yer alan Kıbrıs, Yahudilerin bir kadim davasıdır.

Osmanlı Devleti büyük zayiatlarla Kıbrıs’ın fethini Saray’daki Yahudi nüfuzun etkisiyle gerçekleştirdi. TC Lozan sözleşmesi ile kurulurken Kıbrıs tamamen dışarıda tutuldu. Ancak Kıbrıs Rum Lideri Başpiskopos Makaryos Kıbrıs’ı Yunanistan’a ilhak demek olan ENOSİS idealini gerçekleştirmeye çalıştı.

Dünya Siyonizm’i buna müsaade etmedi. Bu amaçla Lozan sözleşmesine göre herhangi bir hakkı olmamasına rağmen uluslararası Zürih ve Londra Anlaşmalarıyla Türkiye’yi İngiltere ve Yunanistan’la birlikte garantör devlet konumuna getirdi.  Bundaki gaye Kıbrıs’ın bağımsız statükosunun ileride Büyük İsrail’e ilhak edilmek üzere bu üç ülke aracılığıyla dengede tutularak korunmasıydı.

Nitekim garantör her üç ülke Türkiye, Yunanistan, İngiltere NATO üyesi iken Kıbrıs’a ABD liderliğindeki Batı Bloku ve Doğu Bloku SSCB içinde yer verilmeyerek bağlantısız üçüncü dünya ülkeleri arasında konumlandırıldı. Bundaki maksat da yine Arzımevud içinde yer alan adanın ileride kurulacak olan Büyük İsrail’e ilhakı önünde engel bırakmamaktı.

Dünya Siyonizm’i Avusturalya’ya sürgün ettirdiği Başpiskopos Makaryos’un ENOSİS’ten vazgeçme sözünü alarak adaya girişine müsaade etti. Ancak Rumların bir emrivaki ile Türklere katliam yaparak adadan temizlemesi ihtimaline karşı Selanik göçmeni Sabetaycı Dönme Yahudi, Hürriyet gazetesinin kurucusu Sedat Simavi Kıbrıs’ta Türk Mukavemet Teşkilatını (TMT) örgütleyerek finanse etti. Amaç Türkleri korumak değil adanın Yunanistan’a ilhakı demek olan ENOSİS’i önlemekti.

Bu gaye ile Sedat Simavi oğulları Haldun ve Erol kardeşlere ben Kıbrıs davasını miras bıraktım, demişti. 1950’li yıllarda Türkiye’nin birçok yerinde Kıbrıs konulu ya ölüm ya istiklal mitingleri tertiplendi. Gaye Kıbrıs konusunda milli bir hassasiyet oluşturularak Türkiye eliyle ENOSİS’i önlemekti.

Yunanistan’ın Haldun Simavi’nin gazetesi Günaydın ile Erol Simavi’nin yönettiği Hürriyet ve diğer yayın organları tarafından milli düşman yapılmasının asıl gayesi Türkiye aracılığıyla ENOSİS’i önlemek ve Kıbrıs’ın bağımsız, bağlantısız statükosunu korumaktı.

Erbakan Dünya Siyonizmi’nin bu amacını bildiği için TSK’nın çok güçsüz perişan halde olduğu bir dönemde Kıbrıs Barış Harekâtını gerçekleştirdi. Nitekim Dünya Siyonizm’i de göz yumdu. Kıbrıs müzakerelerinin sonuç vermemesinin, belli bir anlaşma sağlanamamasının, konunun sürekli muallakta bırakılmasının nedeni de budur.

Kıbrıs Rum kesiminin mevzuata aykırı şekilde Avrupa Birliğine alınmasının nedeni de Türkiye’nin adaya bütünüyle hâkim olmasını önlemeye dönük bir tedbirdir. Dünya Siyonizm’i Kıbrıs Barış Harekâtına göz yumarken Türkiye’nin Selanik Dönmesi Sabetaycı Zümre oligarşisinin yönetiminden kurtarılabileceğini ve küresel bir güç olacağını asla tahmin edemezdi.

Nitekim İsrail’in ilk Cumhurbaşkanı Chaim Weizmamn biz Türklere öyle bir devlet kurduk ki Sultan Abdülhamid’e 200 sene küfrederler derken Türkiye’nin en az 200 sene Selanik Dönmesi Sabetaycı Zümrenin yönetiminde kalacağını düşünüyordu. Erbakan da “bu hile rejimi ve köle düzeni bir Yahudi şaheseridir” derken Weizmamn’ın dediğini teyit ediyordu. Bu nedenle Kıbrıs’ın Türkiye garantörlüğünde kalmasında bir sakınca görülmüyordu.

Ancak daha tek başına siyasete atılarak Konya bağımsız milletvekili adayı olan Erbakan Yeniden Büyük Türkiye, Yeni Bir Dünya ve Adil Düzen vaad ediyordu. Milli Görüş’ün Dünya Siyonizmi’ne sırtını dayayan Selanik Dönmesi Sabetaycı Yahudilerin Zümre oligarşisi karşısında verdiği 53 yıllık mücadele ile gelinen bugünkü noktada Yeniden Büyük Türkiye süper güç haline gelmiş Yeni Bir Dünya ve Adil Düzen kurulmasına öncülük etmektedir.  

Ayşenur Arslan şimdiye kadar örtülü kalan bir gerçeği neden dillendirmiş olabilir konusu tartışılmaya değer. Acaba Türkiye’deki İsrail (Selanik Dönmesi takiyeci Sabetaycı Zümre) Millet İttifakı adını verdiği Kemalcı Eski Türkiye vesayet statükosuna dönüş mutabakatının gerçekleşeceğinden tamamen ümidini mi kesti?  

>>>O<<<

- El-Aziz Gazetesi, Zeki Geçkil tarafından kaleme alındı
https://el-aziz.com/makale/9406952/zeki-geckil/aysenur-arslan-niye-dediyse-tmt-ile-ilgili-dedikleri-dogru