Küresel sermayenin Kemal Derviş eliyle kurduğu kurullar küresel sermayenin süpermarketlerine ceza kesti

Türkiye uzun bir süredir ülke genelinde 40 bin şube sayısına ulaşarak alışverişi tekeline alan beşibiryerde süpermarket zincirlerinin oluşturduğu suni pahalılık, kıtlık ve yoklukla mücadele ediyor.

Süpermarket zincirlerinin neden ülke için büyük tehlike olduklarını Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Zeki Geçkil, şöyle ifade etmişti:

"Süpermarket zincirlerinin yol açtığı en büyük sorun fahiş fiyatlar değildir. Asıl sorun tekelleşerek kurdukları piyasa hâkimiyetini siyasi ve ideolojik amaçlı kullanmalarıdır. İnisiyatif küresel sermaye ve dış güçlere geçince de ülkenin bekasına tehdit ve risk oluştururlar."
- GEÇKİL -

İşte artık ülke için beka problemi haline gelen küresel sermayeye ait o beşibiryerde süpermarketler için devlet düğmeye bastı. Yapılan denetimler sonucu 2,7 Milyar TL para cezası kesildi. 

Kesilen ceza beşibiryerde marketler için zarar verici olmaz ama ortada bir suç olduğunu tescilledi. Ve devletin daha sert önlemler almasının yolunu açtı.

Beşibiryerde süpermarket zincirlerine kesilen cezalar kadar dikkat çeken ama hiç konuşulmayan bir husus daha vardı. Denetimi yapan ve cezayı kesen Rekabet Kurulu... Aslında bu kurul da SPK, EPDK, KİK, BDDK gibi küresel sermaye tarafından Türkiye'ye Ecevit döneminde ABD tarafından atanan süper bakan Kemal Derviş eliyle oluşturulan kurumlardan biri... 

Yani özetle şu oluyordu; küresel sermayenin Ecevit'in 57. Hükümetinde Kemal Derviş eliyle Türkiye'yi kontrolünde tutmak için kurduğu yapılar şimdi küresel sermayeye ait süpermarket zincirlerinin Türkiye'ye karşı operasyonunda engelleyici rol oynuyor.

Peki Türkiye'yi küresel sermayenin kontrolünde tutmak için Kemal Derviş eliyle oluşturulan o kurullar bugün nasıl Türkiye'nin yararına küresel sermayenin karşısında rol üstlenir hale geldi?

Erbakan, Rekabet Kurulu, SPK, EPDK, KİK, BDDK gibi kurullar Kemal Derviş eliyle Türkiye'de hayata geçirilirken açıklamalarında hep şu uyarıyı yapıyordu; bu kurullar Türkiye'de faaliyete geçerse artık ülkede hangi partinin iktidar olduğunun önemi yok. Çünkü Türkiye'yi bunlar yönetecek...

Erbakan bu uyarıları yaparken Yahudi 'sen ne dersen de Hoca biz artık kurduk' deyip geçiyordu. Ama geldiğimiz noktada hakikatin hiç de öyle olmadığı görüldü.

Aslında 12 Eylül 1980'den beri Türkiye'nin uyguladığı yöntemlerden biridir bu... Gerekli kuruluşları Yahudilere kurdurup sonrasında atamalarla kontrolüne geçirmek. 12 Eylül sonrası üniversiteleri kontrolde tutmak için kurulan YÖK de bu hususta önemli bir örnek.

Kurucusu ve ilk başkanı olan İhsan Doğramacı has kan bir Yahudi'ydi. Uzun yıllar da YÖK Başkanı olarak kaldı ama sonrasında o kurum Milli Görüş derin devletinin kontrolüne geçti.

İşte yine bir Yahudi olan Kemal Derviş'e kurdurulan Rekabet Kurulu, SPK, EPDK, KİK, BDDK vd kuruluşlar da sonrasında devlet tarafından kontrol altına alındı. Yani Erbakan Yahudi'nin iktidar kim olursa olsun fark etmeksizin Türkiye'yi sorunsuz yönetmek için kurduğu kuruluşları Milli Görüş derin devleti ile kontrolüne geçirdi. Şimdi iktidar hangi parti olursa olsun ülkeyi Erbakan'ın Milli Görüş derin devleti yönetecek!

İşte bugünlerde küresel sermaye tarafından kurulan Rekabet Kurulunun küresel sermayeye ait süpermarket zincirlerine Türkiye yararına operasyon çekmesi bunun ispatıdır.

Küresel Siyonizm hangi organizasyonları kurup hangi hileleri de yapsa Erbakan'ı ve kurduğu mekanizmaları aşamıyor aksine O'na hizmet etmiş oluyor. Milli Görüş derin devleti Türkiye'yi Erbakan'ın projeleri ile hedefleri doğrultusunda yönetip Yeniden Büyük Türkiye ve liderliğinde Yeni Bir  Dünya ve Adil Düzen'i kuruyor.

Yaşanan her gelişme bu hakikati doğrulayan bir kilometre taşı mahiyetinde... 

İllüzyoncu medya ve akademiyanın etkisinde kalarak hipnotize olanlar bu gerçekleri göremiyor, ülkenin battığına, bittiğine inanıyor.

Ama onların bile Türkiye'nin dünya hakimiyetini çıplak gözle göreceği günler çok yakında...

- El-Aziz Gazetesi, Analiz bölümünde yayınlandı
https://el-aziz.com/haber/8086424/kuresel-sermayenin-kemal-dervis-eliyle-kurdugu-kurullar-kuresel-sermayenin-supermarketlerine-ceza-kesti