OSMANLI PAŞASI MUSTAFA KEMAL 1. DÜNYA SAVAŞINDA SAVAŞTIĞI BÜTÜN CEPHELERDE İSTİSNASIZ MAĞLUP OLDU, BÜYÜK KAYIPLAR VE TOPLU ESİRLER VERDİ

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Zeki Geçkil, sosyal medya hesaplarından gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Libya'da, Filistin'de savaştığı İngilizlere büyük kayıplar, toplu esirler verip zafer kazandıran Osmanlı paşası Mustafa Kemal’in başkent İstanbul'u işgal ettiklerinde de yanlarında olduğunu ifade eden Geçkil; “İngilizlerin desteğinde TC'yi kurdu, Lozan'da şekillendirip tescilledi. Ölünceye kadar dost kaldı.” dedi.

Libya'da, Filistin'de savaştığı İngilizlere büyük kayıplar, toplu esirler verip zafer kazandıran Osmanlı paşası Mustafa Kemal başkent İstanbul'u işgal ettiklerinde de yanlarındaydı. İngilizlerin desteğinde TC'yi kurdu, Lozan'da şekillendirip tescilledi. Ölünceye kadar dost kaldı.

1919'un 50. yılında1969'da siyasete Konya bağımsız milletvekili adayı olarak atılan Erbakan tek başına müstemleke tipi Kemalcı vesayet "hile rejimi ve köle düzenine" karşı Millî Görüş'le Anadolu'nun bağrından özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi başlattı ve başardı.

Osmanlı paşası Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşında savaştığı bütün cephelerde istisnasız mağlup oldu, büyük kayıplar ve toplu esirler verdi. Ama hiçbirinde burnu kanamadı. Zira o İngilizlerin işbirlikçisiydi. İngilizler TC'yi Osmanlı düşmanı Mustafa Kemal'e kurdurdu.

Osmanlı'ya karşı derin bir kin, nefret ve düşmanlık besleyen İttihatçı Osmanlı paşası Mustafa Kemal ve arkadaşlarını başkent İstanbul'u işgal altında tutan İngilizler gemi ile Samsun'a gönderdi. Anadolu illerinde işgale karşı başlatılan direnişi bitirip inisiyatifi alması için!

1969'da siyasete atılan Erbakan öncesinde kurduğu Millî Görüş derin devleti ile Türkiye'deki İsrail'e karşı iktidar mücadelesi başlattı. Sabetayist Yahudileri yönetimden uzaklaştırıp Müslümanları iktidar yaptı. İçi boşaltılan Kemalcı statükonun sadece ritüelleri kaldı.

Bir asırdır Kemalcı paganist eğitimle yetiştirilip şekillendirilen toplumu değiştirip dönüştürmek için önce üretilerek benimsetilen kavramların içinin boşaltılıp müsbet düşüncelerle doldurulması lazım. Yoksa radikal şekilsel değişim dönüşüm büyük tahribata yol açar.

***

Kılıçdaroğlu 19 Mayıs M. Kemal'in doğum günüdür diyerek doğum gününün belirsizliğine dikkat çekti. Sahi, kayıtların muntazam tutulduğu Osmanlı Devletinin vatandaşı M. Kemal'in doğum günü neden bilinmez? Nerde doğdu ki doğum günü bilinmiyor. Hastanede doğsaydı kesin kaydedilirdi.

- El-Aziz Gazetesi, Manşet bölümünde yayınlandı
https://el-aziz.com/haber/8047315/osmanli-pasasi-mustafa-kemal-1-dunya-savasinda-savastigi-butun-cephelerde-istisnasiz-maglup-oldu-buyuk-kayiplar-ve-toplu-esirler-verdi