İnternette güvensiz ürün satanlara ceza geliyor

Giyim, market, elektronik...

Tek tıkla hepsine ulaşmak mümkün. Salgın dönemi de online alışverişi daha cazip hale getirdi. 2020 yılında online alışveriş harcamaları 2019'a göre yüzde 85 arttı.

Ticaret Bakanlığı da e-ticarette ürün güvenliği için harekete geçti. Avrupa Birliği mevzuatıyla tam uyumlu hazırlanan Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kanunla e-ticarette ürün güvenliği denetimlerine başlanacak. Güvensiz ürün satışı yapan internet sayfalarına erişim engellenecek.

Türk malı imajına zarar veren güvensiz, tağşiş yapılmış, son kullanma tarihi geçmiş ürün ihraç edenlere ceza verilecek.

İnternette güvensiz ürün satanlara ceza geliyor

İzlenebilirlik mekanizması geliştirildi

Güvensiz ürünün asli sorumlusuna ulaşmak amacıyla izlenebilirlik mekanizması da getirildi.

Tedarik zincirinde tüketicinin eline ulaşana kadar geçen süreçte bir ürünü satan kişi, ürünü kimden aldığının ve kime sattığının kaydını tutacak.

İzlenebilirlik, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede de önemli bir araç olacak.

Güvensiz ürünlerin tüketiciden geri çağrılması zorunlu hale getirildi. Böylece tüketicilerin mağduriyeti giderilecek.

Güvensiz ürünlere karşı kamuoyu bilgilendirilecek

Ürünün sebep olduğu ölüm ve yaralanmalar veya başka bir ürüne verdiği zararlara karşı imalatçı veya ithalatçı, zarar görene karşı tazminatla sorumlu olacak.

Güvensiz ürünlere karşı kamuoyu etkin bir biçimde bilgilendirilecek. Bakanlıklar, imalatçılar tarafından yapılan duyurunun etkin olmadığını değerlendirirse duyurunun yöntem ve şeklini değiştirtebilecek, gerekirse tekrarını isteyecek.

İnternette güvensiz ürün satanlara ceza geliyor

50 bin ila 500 bin lira ceza

Cezalarda ise caydırıcılık ve hakkaniyet sağlanması amaçlandı. Güvensiz ürün satana 50 bin ile 500 bin arasında idari para cezası verilecek.

Düzenleme ile kaliteli ürün ihraç eden firmaların ve ihracat pazarlarının korunması ve artırılması hedefleniyor.

- El-Aziz Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://el-aziz.com/haber/8044962/internette-guvensiz-urun-satanlara-ceza-geliyor