DANIŞTAY LİSELERDE BAŞÖRTÜSÜ SERBESTTİR KARARI VERDİ

Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğinin ortaöğretimde başörtüsü serbestisi getiren hükmünün iptali için yapılan başvuruda Danıştay'dan son karar çıktı.

Danıştay 8. Dairesi, ortaöğretimde başörtüsü serbestisi getiren Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğinin ilgili hükmünün iptal istemini oybirliğiyle reddetti.

Çocuğu ortaöğretimde okuyan bir öğrencinin velisi, ortaöğretimde başörtüsünü serbest bırakan, "Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin" birinci maddesinin iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı.

Dava dilekçesinde, yönetmeliğin birinci maddesinin, Türk milli eğitiminin gereklerine ve laik eğitim sistemine aykırı olduğu iddia edildi.

Davayı esastan görüşen Danıştay 8. Dairesi, düzenlemenin iptal istemini oy birliğiyle reddetti.

Davacı aile, Danıştay 8. Dairesi'nin bu kararını temyiz edebilecek. Temyiz istemini, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek.

M.T

- El-Aziz Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://el-aziz.com/haber/8038847/danistay-liselerde-basortusu-serbesttir-karari-verdi