İşverenlere yeni istihdam desteği yolda

Pandemi destekleri kapsamında işverenlere yeni istihdam desteği geliyor. 50 kişinin altında istihdam sağlayan işletmeler, ödeyecekleri sigorta primlerini, kamu bankalarından kullanacakları kredilerde faizden düşebilecek. Son bir yılda işten çıkarma yapan işverenler destekten yararlanamayacak.

Çalışanın 3 aylık sürede en fazla 10 günlük sigortalı olması gerekiyor

Yeni teşvik, mikro ve küçük işletmelere yönelik olacak. 50 kişinin altında işçi çalıştıran işverenler yararlanacak. Öncelikle kişinin yeni işe alınması ve 3 aylık sürede en fazla 10 gün sigortalı çalışmış olması aranacak.

İşverenler, 1 Temmuz 2021 ila 30 Haziran 2022 tarihleri arasında işe aldıkları yeni çalışanlar için teşvikten yararlanabilecek.

İşveren 5 kişiyi teşvikten yararlandırabilecek

Son bir yılda işten çıkarma yapan işverenler destekten yararlanamayacak. İşveren en fazla 5 kişiyi bu teşvikten yararlandırılabilecek.

Bir yıl içinde işveren yeni işe aldığı kişilerin sosyal güvenlik primlerini, işsizlik sigortası primlerini eksiksiz olarak ödemekle mükellef olacak.

Ücretsiz izne çıkartılan ve nakdi ücret desteği alanlar için de teşvikten yararlanılabilecek.

- El-Aziz Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://el-aziz.com/haber/8033312/isverenlere-yeni-istihdam-destegi-yolda