HİCRİ 14. ASRIN BAŞINDA MEHDİ ZUHUR ETTİ

Mehdi’nin 14. Asrın başında zuhur ettiğini belirten Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Zeki Geçkil, Erbakan’ın Siyonizm tarafından kurulan 1945 Yalta Düzeni’ni nasıl yıktığını özetledi. “Hakikat ile realite karşı karşıya geldiğinde realiteye değil hakikate itibar edilmelidir” diyen Geçkil, çarpıcı örneklerle hakikate imanın önemini anlattı, güncel gelişmeleri değerlendirdi.

***

Hicri 14. Asrın başında Mehdi zuhur etti. Bu tarih 12 Eylül 1980 Darbesi Lideri Kenan Evren'in Siyonist-Haçlı Batı'ya dirsek çevirip Erbakan'a tabi olmasına denk gelmektedir. Bu süreçte Sovyetler Birliği Afganistan işgalinde, ABD ve müttefikleri Irak işgalinde Cihatçı Örgütlere mağlup oldular ve Siyonizm'in kurduğu 1945 Yalta Düzeni yıkıldı. Teknoloji devrimi bu süreçte yaşandı. Yeniden Büyük Türkiye, Yeni Bir Dünya ve Adil Düzen'in temelleri atıldı.

Deccal Siyonizm 20. Asrın başında üst üste iki dünya savaşı çıkararak sonunda 1945 Yalta Konferansı'nda ABD ve SSCB partnerliğinde küresel bir düzen kurdu. Bu süreçte Osmanlı Devleti yıkılarak Hilafet kaldırıldı. Başta Türkiye bütün İslam Âlemi işgal ve istila edilerek esaret altına alındı. İnkarcı, materyalist ideolojilerin hüküm sürdüğü her türlü zulüm, işkence, sapıklık ve zorbalığın insanlığa dayatıldığı bu uğursuz süreç zirvedeyken Erbakan tek başına ortaya çıkarak 40 yıllık mücadele ile Deccal Düzeni'ni yıkıp Mehdiyet Çağı'nı başlattı.

1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni yıkan Siyonizm İslam Coğrafyasını Haçlı Ordularına işgal ve istila ettirdi. İsrail'i kurmak için Filistin'i, Sabetayist Yahudilere TC'yi kurdurmak için başkent İstanbul'u İngilizlere işgal ettirdi. Tehcirle sürdüğü 1.5 milyon Ermeni, mübadele ile sürdüğü 2.5 milyon Rum nüfusun mülklerine Selanikli Dönmeleri getirip yerleştirdi. Müslümanların da mal varlıklarına el koyarak Türkiye'yi bir Yahudi cenneti yaptı. Erbakan'ın Müslümanları iktidar yaparak yönetimi ellerinden aldığı Selanik Dönmeleri Eski Türkiye'ye ağıt yakıyorlar.

***

HAKİKAT İLE REALİTE KARŞI KARŞIYA GELDİĞİNDE REALİTEYE DEĞİL HAKİKATE İTİBAR EDİLMELİDİR

"Hakikat ancak vahiy ile anlaşılır." -ERBAKAN- Hakikat ile realite karşı karşıya geldiğinde realiteye değil hakikate itibar edilmelidir. Yüce Allah'ın Hz. Musa'ya İsrailoğullarını kurtarma vaadi hakikat idi. Karşısına çıkan deniz ve ardından yetişip bastıran Firavun Ordusu ise realiteydi. Üstün gelen ve gerçekleşen hakikat oldu.

Kur'an'da zikredilen olaylar hikâye gibi değil uyulması, uygulanması gereken örnekler olarak okunmalıdır. Hz. Yusuf'un rüyası hakikat idi. Kuyuya atılması, köle diye satılması, iftira atılması ve zindana konulması ise realiteydi. Sonunda geçerliliği olan realite değil hakikat oldu.

***

HANGİ AMERİKA

Türkiye'deki İsrail illüzyoncu medya ve akademiyası ABD'deki Küreselcilerle Ulusalcılar arasındaki ölümüne iktidar kavgasını yok sayarak Siyonist Kurulu Düzeni bütüncül güç olarak kamuoyuna yansıtmaktadır. Oysa Amerika derken hangi Amerika'dan söz edildiği belirtilmelidir. Türkiye'nin karşısında olan Siyonist Kurulu Düzen'dir. Trump'un temsil ettiği Ulusalcı yapılanma değil.

***

DOLAR REZERVİ SIFIRLANDI

Merkez Bankası'ndaki Dolar rezervi sıfırlandı diye Türkiye'deki İsrail ağızları kıyamet koparıyor. Malum, Dolar Siyonizm'in parası... Oysa Dolar rezervi yerine altın rezervi ikame edilmiş. Bu doğru ve isabetli bir tercihtir.

- El-Aziz Gazetesi, Manşet bölümünde yayınlandı
https://el-aziz.com/haber/8026746/hicri-14-asrin-basinda-mehdi-zuhur-etti