MUHALEFETİN İKTİDARDAN ÖTE PERVASIZCA TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI SERGİLEDİĞİ HER OLAYDA, HER KONUDA AÇIKÇA GÖRÜLMEKTEDİR

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Zeki Geçkil, sosyal medya hesaplarından gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Muhalefetin iktidardan öte Türkiye düşmanlığı yaptığına değinen Geçkil, nedeninin iktidar hırsı olmadığını belirtti; “TC'nin kurucu iradesini temsil eden Selanik Dönmelerinin Milli Görüş mücadelesinde Müslümanlara kaybettiği yönetimi ne pahasına olursa olsun yeniden ele geçirme kararlılığıyla muhalefeti teslim almasıdır.” dedi.

***

Muhalefetin iktidardan öte pervasızca Türkiye düşmanlığı sergilediği her olayda, her konuda açıkça görülmektedir. Bunun nedeni iktidar olma hırsı değildir. TC'nin kurucu iradesini temsil eden Selanik Dönmelerinin Milli Görüş mücadelesinde Müslümanlara kaybettiği yönetimi ne pahasına olursa olsun yeniden ele geçirme kararlılığıyla muhalefeti teslim almasıdır.

Selanik'te kurdukları İttihat ve Terakki Cemiyeti ile İngilizlerin desteğinde Osmanlı Devleti'ni yıkan ve TC'yi kurarak ilelebet yönetmek için bir hile rejimi ve köle düzeni inşa eden Selanik Dönmeleri Erbakan'ın başlattığı Milli Görüş mücadelesinde yönetimi Müslümanlara kaybettiler. Şimdi ölümüne bir mücadele ile iktidarı geri almaya çalışıyorlar. Maalesef Müslümanlar bunun çok farkında değiller.

Uzun yıllardır havuz medyası, yandaş medya denilen 28 Şubat kışkırtıcısı Selanik Dönmesi Dinç Bilgin'den alınan medyayı Pelikan Örgütü geri alarak Barlas Ailesi'ne teslim etti. Bununla da yetinmeyen Türkiye'deki İsrail'in dışarıdan güdümlü bir fonmatik medya kurduğu da ortaya çıktı.

İktidar yanlısı medyayı Pelikan Örgütü ile ele geçirerek muhalif medyaya katan Türkiye'deki İsrail Müslümanlara kaybettiği iktidarı illüzyoncu medya ve akademiya ile geri almaya çalışmaktadır. Bu şimdilik mümkün gözükmese bile bir beka sorunudur. Medyanın mutlaka bir şekilde millileştirilmesi elzemdir. Kamuoyunun dürüst ve sağlıklı şekilde bilgilendirilerek oluşturulması için dış güdümsüz yerli ve milli bir medya olmazsa olmazdır.

***

Deccal Siyonizm'in üst üste iki dünya savaşı çıkartarak 1945'te kurduğu iki bloklu Yalta zulüm düzenini SSCB'yi Afganistan'da, ABD'yi Irak'ta örgütlediği Cihad Gruplarıyla mağlup edip yıkan, üstün savunma teknolojisiyle Türkiye'yi hakkı savunan süper güç yapan Erbakan'a El-Aziz MEHDİ dedi. Siz ne diyorsunuz?

- El-Aziz Gazetesi, Manşet bölümünde yayınlandı
https://el-aziz.com/haber/8025386/muhalefetin-iktidardan-ote-pervasizca-turkiye-dusmanligi-sergiledigi-her-olayda-her-konuda-acikca-gorulmektedir