Yahudiler sonuca en yakın oldukları zannındalar. Hayber'dekiler de aynı zandaydılar... Sonuç?

Prof. Dr. Halis Aydemir, Yahudilerin Hayber'de kesin bir zafer kazandıklarını Fırat ve Nil arasına hakim olduklarını zannettiklerini ama tam o anda Hayber'i de kaybettiklerini anlatıyor bugün de aynı zanda olduklarını belirtiyor.

- El-Aziz Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://el-aziz.com/video/8023385/yahudiler-sonuca-en-yakin-olduklari-zannindalar-hayberdekiler-de-ayni-zandaydilar-sonuc