Saptırmadan, şov yapmadan hakikati anlatan bir ilim adamı; Prof. Dr. Halis Aydemir!

Günümüz dünyasının en büyük sorunlardan biri Müslümanların dinini öğreneceği hakikati saptırmadan anlatan bir kaynağa ulaşamamak… Toplumun önüne konan, parlatılan, yaygınlaştırılan, ekranlardan düşürülmeyen din adına konuşan isimlerin şovdan başka yaptıkları bir şey yok.

Meşhur olmak için hakikatleri çarpıtıp saptıran bu ortamı istila eden ulema-issu ve şarlatan sapık ilahiyatçı sürüsü topluma fayda değil aksine çürümesini hızlandırıp daha da bozulmasına sebep olan mücadele edilmesi gereken zararlılardır.

İnsanlar cemaate/tarikata gitse orası saptırıyor, hakikati çarpıtıp saptırıp kendi emelleri için kullanıyor. Osmanlı’nın yıkılışından sonra küfrün yeryüzünde hâkim olmaya başlamasından itibaren içler acısı durum bu!

Dünya Siyonizmi kurduğu düzenin bekasını sağlamak için işbirlikçisi tarikatlar/cemaatler oluşturdu, sistemine beslediği tarikat/cemaat liderleri eliyle gönüllü köleler yetiştirdi. İmanın geçerli olması için şart koşulan tağutu inkâr etmek iken türetilen bu işbirlikçi tarikat/cemaatler tağuta gönüllü itaati sağlamak için özel eğitimler veriyorlar. Bunların tamamı batıl, sapkın merkezlerdir.

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Zeki Geçkil’in batıl tarikat ve cemaatler hakkında değerlendirmesi şöyleydi:

Tağuti Kemalcı rejimle barışık, itaatkâr tarikat ve cemaatler çakmadır, batıldır, İslami değildir. Tağut reddedilmeden iman olmaz.
- GEÇKİL

İşte böyle bir ortamda Müslümanların hakikati dinleyip, inancını öğreneceği geniş kitlelere ulaştırılan bir tebliğ çok önemli ihtiyaçtı... Bugüne kadar bunu yapma iddiasında bulunan isimler genelde hep kendi tezlerine Kur’an’dan dayanaklar bulmaya çalışıp insanlara Kur’an’ın hükümlerini, iman hakikatlerini değil kendi fikirlerini anlatıyorlardı.

Şirkin bir versiyonunu Müslüman topluma aktaran bu şeyh, hoca, ilahiyatçı adı her ne ise hepsi batıldır, insanları sapkınlığa sevk etmekten başka da bir işe yaramadılar.

Prof. Dr. Halis Aydemir'in videolarını izleyin, eşe dosta izletin. Şeyh, hoca, ilahiyatçı adı her ne ise... diğerlerinden sakının!
- GEÇKİL

Artık Müslümanların şovlardan azade, yalın hakikati Kur’an ve sünnete uygun şekilde dinleyebilecekleri bir kanalları var. Prof. Dr. Halis Aydemir tebliğ görevini şov yapmadan, yalın, öz hakikati etkili bir biçimde anlatarak yerine getiriyor.

Prof. Dr. Halis Aydemir; ortamı istila eden ulema-issu ve şarlatan sapık ilahiyatçı sürüsüne karşın Allah'ın bir lütfu rahmetidir.
- GEÇKİL

Kitaplarda yazmayan, orijinal içerik ve örneklerle Kur’an ve sünnetler ışığında hakikati anlatan Prof. Dr. Halis Aydemir kendi şovunu yapan, İsrailiyat katıp detaylandıran, hakikati saptırmaktan başka bir şeye yaramayan şarlatanlardan bu noktada ayrılıyor.

Teknolojiyi de etkili kullanan Aydemir ve teknik ekibi kısa videolarla insanların anlayabileceği sadelik ve etkili bir anlatım şekliyle topluma sunuyor. Tek yapılması gereken Prof. Dr. Halis Aydemir'in videolarını izleyip, eşe dosta izletmek…

İmanı da çok iyi biliyor küfrü de… İyi bildiği bu hususları en etkili şekilde anlatan Prof. Dr. Aydemir küfrün nirengi noktalarına çok iyi vuruyor. Hedefini somutlaştırıp isim vermese de öyle güzel tarif edip anlatıyor ki neyi kastettiği nokta atışı anlaşılıyor. MaşaAllah…

Devletin Din İşleri Yüksek Kurulu’nda da görevlendirdiği Prof. Dr. Aydemir kendisi ilim öğrenip tebliğ yaparken, teknik ekibi de sosyal medya ve teknolojiyi çok iyi kullanarak insanlara en etkili şekilde aktarıyor. Devletin desteklediği ve korumasında olduğu anlaşılan Aydemir geçtiğimiz hafta da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Din İşleri Yüksek Kurulu Heyetiyle birlikte Külliye’de ağırlanmıştı.

Prof. Dr. Halis Aydemir'in sohbetlerine Facebook, Youtube, Twitter ve Instagram'dan ulaşabilirsiniz...

- El-Aziz Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://el-aziz.com/haber/8013744/saptirmadan-sov-yapmadan-hakikati-anlatan-bir-ilim-adami-prof-dr-halis-aydemir