TAM BAĞIMSIZ ÖZGÜR TÜRKİYE'YE BU YAKIŞIR

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Zeki Geçkil, sosyal medya hesaplarından gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Kamuoyu araştırma kuruluşları, küresel sermayeye ait süpermarket zincirleri ve sosyal medya için yapılması gereken düzenlemeleri dile getiren Geçkil, devletin istismara, suiistimale, fırsatçılığa, haksız kazanca açık alan bırakmayacağını belirtti.

Kamuoyu araştırma kuruluşları kamuoyunu zehirleyerek, manipüle ederek haksız kazanç sağlıyorlar. Yasal düzenleme kaçınılmaz. Devlet istismara, suiistimale, fırsatçılığa, haksız kazanca açık alan bırakmaz.

Küresel emperyal sermayenin ekonomileri emme basma tulumbaları süpermarket zincirleri siyasi amaçlı suni kıtlık, yokluk, pahalılık oluşturarak sosyal patlamalara ortam hazırlıyorlar. Esaslı bir yasal düzenleme şart.

Çıkarılacak sosyal medya yasasında sadece kullanıcıların yaptıkları suiistimallere dönük yaptırımlar konulmasın. Yöneticilerinin de ideolojik amaçlı görüş ve düşünce özgürlüğünü kısıtlayıcı keyfi uygulamalarına yönelik de önlemler alınsın. Tam bağımsız özgür Türkiye'ye bu yakışır.

***

KEMALCILARI İKİ KORE SINIRINDA BIRAKSALAR, GÜNEY'E Mİ, KUZEY'E Mİ GİDERLER?

Dünyada şu Kemalcılardan daha bağnaz, daha basmakalıpçı, daha sığ, daha ezberci, daha anlayışsız, daha hoşgörüsüz, daha despot, daha dediğimdedikçi bir taife var mıdır acaba? İneğe tapanların bile bir felsefi yanı var. Bunlar fabrikasyon heykel.

Mizah dergilerinde eskiden Kemalcılar hiç bıkmadan sözde şu espriyi tekrar ederlerdi. Birinde su, diğerinde rakı olan iki kova yanyana konulsa eşek hangisini içer? Demek istiyorlardı ki Müslümanlar su, Kemalcılar rakı içer. Biz daha kibar bir soru soralım.. Kemalcıları iki Kore sınırında bıraksalar, Güney'e mi, Kuzey'e mi giderler?

***

RESMEN ABA ALTINDA SOPA GÖSTERDİ

CB Erdoğan'ın Joe Biden da ABD'nin terör örgütü PKK'ya desteğini sürdürüyor, bu hayra alamet değil demesini Prof Ersin Kalaycıoğlu Habertürk'e çıkıp sıcağı sıcağına yorumladı. Ama ne yorum! Resmen aba altında sopa gösterdi. Haklı-haksız demeden ABD'nin yanında susta gibi durdu.

- El-Aziz Gazetesi, Manşet bölümünde yayınlandı
https://el-aziz.com/haber/8012057/tam-bagimsiz-ozgur-turkiyeye-bu-yakisir