Milletimize unutturulan Eski Türkiye'nin İslam düşmanlığı...

Milletimize unutturulan Eski Türkiye'nin İslam düşmanlığı...

Ülkede Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren hakim olan Sabetayist Oligarşi Jandarma zoruyla öyle bir sindirme politikası izledi ki Müslüman ülkede Müslümanlar Kur'an okuyup, namaz kıldığı, çocuklarına Kur'an okumayı öğrettiği için hapishanelere atıldı. İşte şimdi bu zulümlerin anlatılmadığı Z Kuşağı adı verilen gençlik bu sebeple aynı zihniyetin hedefinde...