Mağfiret ümidini besleyen korkudur Cenabı Hakkın azabından emin olunmaz

Mağfiret ümidini besleyen korkudur Cenabı Hakkın azabından emin olunmaz

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir'in İnsân Suresi 9. Ayet Tefsir Dersleri'nden bir kesit...