İnsan yaratılıştan gelen olumsuz duygularını ancak namaz ile dizginleyebilir

İnsan yaratılıştan gelen olumsuz duygularını ancak namaz ile dizginleyebilir

Ali Bektaş’ın sunduğu ve Prof. Dr. Halis Aydemir’in - konuk olarak katıldığı Sahur Bereketi adlı programdan bir alıntı... Namazın insana kazandırdıklarını anlatıyor.