İman öyle bir tercih ki sen ona tutunursan kimse seni ondan vazgeçiremez!

İman öyle bir tercih ki sen ona tutunursan kimse seni ondan vazgeçiremez!