10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları...

10 Ocak Gazeteciler Günü sebebiyle şehrimizin yöneticilerinden, siyasi parti temsilcilerine, STK'lara kadar pek çok kesimden kutlama mesajları geldi.

10 Ocak Gazeteciler Günü sebebiyle şehrimizin yöneticilerinden, siyasi parti temsilcilerine, STK'lara kadar pek çok kesimden kutlama mesajları geldi.


Gazeteciliğin kamuoyunun aydınlanması ve gerçeklerden haberdar olması açısından çok önemli bir meslek olduğu vurgusu yapılırken yalnızca yüksek idealler doğrultusunda yapılacak bir meslek olduğuna dikkat çekildi.İŞTE O MESAJLAR...


Vali Çetin Oktay Kaldırım

Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın mesajı…


Değerli Basın Mensupları,


Gazetecilerin haklarının yasal güvence altına alındığı tarih olan 10 Ocak 1961’den sonra ihdas edilmiş, gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak adına 10 Ocak, “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kutlanmaktadır.


İnsanı merkeze alan medeniyet anlayışımızın en önemli düsturlarından olan çağdaş demokrasinin tüm kuralları ve kurumlarıyla yerleşmesinin etkin göstergelerinden biriside iyi işleyen bir medya yapısıyla mümkündür.


Medyanın verimli çalışması gerek ifade özgürlüğünün temini, gerek vatandaşlarımızın sesinin doğru yansıtılması bakımından hayati önem taşımaktadır. Bundan dolayı gazetecilik, içinde bulunduğumuz teknoloji ve iletişim çağının en önemli mesleklerinden biridir. 


Bir ülkenin gelişmesinde eğitim, sağlık, ulaşım, ekonomik, sosyal ve teknolojik imkânların yanında vatandaşlarımızın haber alma hakkı da önemli bir göstergedir. Vatandaşlarımızın her şeyden haberdar olmasını sağlayan basın kuruluşlarımızın doğru, ilkeli ve tarafsız bir şekilde yaptıkları bu görev mukaddes bir görevdir. Demokrasinin ve günümüz yönetişim anlayışının vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelen basın, kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek adına kişilik haklarına saygılı, ilkeli,  doğru ve tarafsız haber verme gibi birçok önemli değeri bünyesinde barındıran çok yönlü bir meslek haline gelmiştir.


Uluslararası rekabetin yerini, kentlerin rekabetine bıraktığı bu süreçte; inisiyatif kullanabilen, etkin politikalar belirleyebilen ve kendini iyi tanıtabilen kentler, ön plana çıkarak kalkınmanın nimetlerinden yararlanırken, rekabet edemeyen diğer kentler geride kalmaktadır. Elâzığ’ımızın sahip olduğu güçlü yerel değerleriyle “küresel kentler” sahnesinde yerini alabilmesi ve örnek bir şehir haline gelmesinde, tanıtılması, markalaşması ve dünyaya açılmasında sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesi, eğitim, sağlık, turizm  ve üretim alanlarında tam bir cazibe merkezi haline gelmesinde çok önemli katkılar sağlayan yerel basın mensuplarımızın, bugüne kadar gösterdikleri gayreti, samimiyeti ve birlikteliği   bundan sonra da aynı hassasiyetle sergileyeceklerine yürekten inanıyorum.


Bu duygu ve düşünceler ile kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda mesai kavramı gözetmeksizin bir satır haberle birçok hayata dokunup umut olan her şartta özveriyle haber peşinde koşan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum...


ÇETİN OKTAY KALDIRIM

ELAZIĞ VALİSİ


***


Milletvekili Sermin Balık’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı


İlimiz milletvekili Sermin Balık

Yalnızca yüksek idealler doğrultusunda yapılacak bir meslek olan gazetecilik, dünyanın birçok yerinde ve farklı dönemlerde oldukça zorlu sınamalardan geçmiştir. Eskiden sadece görev yaptıkları ülkelerin, şimdi ise peşinden koştukları gerçeklerle dünya gündemini belirleyen gazetecilerin sorumlulukları ve meslek icabı karşılaştıkları tehlikeler de aynı oranda artmıştır.


Algının olgudan çok daha hızlı ve etkili bir biçimde yayıldığı günümüzde, her gazetecinin yine kendi meslektaşları tarafından tarifenmiş olan meslek etiği kurallarına riayet etmesi oldukça önemlidir. Çağımızdaki değeri tartışma götürmez bir gerçek olan bilgi, gazetecilerimizin en büyük sermayesi olmasının yanı sıra, mesleğe ve topluma olan sorumluluklarını büyük oranda arttırmaktadır. 


Bu sorumluluk bilinci doğrultusunda, yazılı ve görsel basın, sosyal medya olmak üzere farklı mecralarda dolaşıma sokulan sayısız bilgi arasından tarafsız bir biçimde en doğru olanlarını filtreleyip haberleştiren gazetecilerimiz, toplumsal sorunların çözümü noktasında ihtiyaç duyulan farkındalığı sağlarlar. 


Ulusal habercilik ağımızın vazgeçilmez bir parçası olan yerel medya kuruluşlarımız, yereldeki kaygıları ve problemleri anlamadan Türkiye gerçeğine hâkim olunamayacağı düşüncesiyle desteklenmelidir. Bu vesileyle benim şehrim Elazığ’ın nabzını tutan, halkın taleplerini en doğru mercilere iletmek noktasındaki görevini yerine getiren, yani sözün özü ilimizin sesi olan medya kuruluşlarımızı bir kez daha tebrik etmek istiyorum. 


Doğru haberciliğin yalnızca meslek etiği ilkelerine bağlı kalarak yapılabileceğini kanıtlamış olan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en samimi duygularımla kutluyor, tüm basın mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum.


Sermin BALIK

Elazığ Milletvekili

İçişleri Komisyon Üyesi


***


Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan’ın 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı şöyle:


Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan

Haber alma gibi önemli bir kazanımımızın en önemli aktörleri olan basın camiamızın tüm çalışanlarının 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü tebrik ediyor, ifa ettikleri bu önemli görevin gözardı edilemez bir değer olduğunun altını çizmek istiyorum. 


Gerek ülke çapında ve gerekse ilimizde basın camiamız son derece saygın ve çağın gereksinimlerini karşılayacak modern tarzda mesleklerini icra eden basın mensuplarımızın, görevlerini yaparken karşılaştıkları zorluklara zaman zaman hepimiz şahit oluyoruz. Onların verdikleri haberlerle üzülüyor, mutlu oluyor, gururlanıyor, gazetecilerimizin derleyip hazırladıkları haberlerle gerçekleri okuyup izliyor veya dinliyoruz. 


İlimizde görev yapan basın camiamızın her bir ferdi bizler için çok değerli ve kıymetlidir. Çok değerli ve önemli bir mesleği icra eden Elazığ’ımızın basın mensupları olmak üzere, bugün çalışmıyor olsalar bile ilimiz basın camiasına emek vermiş, katkı sağlamış tüm gazetecilerimizin de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, kendilerine aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum. 


Saygılarımla 


Asilhan Arslan 

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 


***


AKP İl Başkanı Gürgöze’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı


AKP İl Başkanı Ramazan Gürgöze

GÜRGÖZE: ÜLKENİN KALKINMA VE GELİŞMESİNDE ÇOK ÖNEMLİ YER TUTMAKTADIR

Başkan Gürgöze mesajında gazetecilerin çok önemli bir kamusal görevi ifa ettiklerini vurgulayarak, “Demokrasinin temel taşlarından olan basın ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyicisi olan gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu yüklenmekte, gerek ifade özgürlüğünün temini, gerekse kamuoyunun taleplerinin doğru yansıtılması anlamında büyük önem taşımaktadır. Bağımsız, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medya, ülkenin kalkınma ve gelişmesinde çok önemli yer tutmaktadır. Aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle basın, sivil toplumun canlılığını beslemekte, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir” dedi.


GÜRGÖZE: EKSİKSİZ BİLGİ ALMALARINI SAĞLAYARAK MİLLETİN VİCDANINA SES OLMAKTADIRLAR

AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze mesajının devamında ise “Güçlü gazeteci, güçlü basın kuruluşunun, güçlü basın kuruluşları da güçlü demokrasinin yapısını oluşturmaktadır. Kitlelerin yoğun olarak bilgi paylaşımı yapabildiği bu dönemde, etik değerleri mesleğinde başarıyla uygulayan ve bilgi birikimi yüksek gazeteciler toplumun gelişmesinde ve bilgilendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygılı ve ilkeli bir basın; kamuoyunun zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınmasında gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan, yaptıkları görev gereği bir anlamda kamu hizmeti ifa eden değerli basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anar, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerine yer verdi.


***


Elazığ İş Kadınları Derneği (ELİKAD) Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık’ın mesajı…


ELİKAD Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık

Elazığ İş Kadınları Derneği (ELİKAD) Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm basın çalışanlarının gününü kutladı.


Prof. Dr. AÇIK, mesajında gazetecilerin çok önemli bir kamusal görevi ifa ettiklerini vurgulayarak, “Basın çalışanları, toplumun yaşanan gelişmeler ve güncel konular hakkında bilgi ve haber alması için önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Gazetecilerin, toplumun doğru bilgiye ve habere ulaşması çerçevesinde ifa ettikleri bu görev kamusal bir görevdir. Bu görevlerini yerine getirirken gazeteciler, meslek sevgisi, fedakârlık ve özveriyle hareket ederek toplumun bilinçlenmesine, toplumsal gelişimin sağlanmasına da çok değerli katkılar sunmaktadırlar” dedi.


Basın çalışanlarının kamusal bir görevi yapmanın yanında aynı zamanda kamu ile kamuoyu arasında güçlü bağların kurulmasına da öncülük ettiklerini belirten Prof. Dr. Yasemin AÇIK, “Gazeteciler kamu ile kamuoyu arasında köprü işlevi görmektedirler. Bir yandan kamunun hizmet ve çalışmalarını kamuoyuna yani vatandaşa aktarırken diğer yandan kamuoyunun düşünce ve beklentilerini kamuya aktarmaktadırlar. Bu yönüyle de gazeteciler demokrasinin gelişmesine, halkın yönetime katılmasına ve kentlerin kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadırlar. Özellikle yerel basın içinde bulunduğu zorlu koşullara rağmen, büyük bir özveriyle kentlerin kalkınmasına, gelişmesine ve yerel demokrasi kültürünün güçlenmesine çok büyük katkı ve desteklerde bulunmaktadır. Bu vesileyle her imkân ve koşulda halkın haber alma ve doğru bilgiye ulaşması için ilkeli, tarafsız ve sorumluluk duygusu ile çalışan tüm gazetecilerin “ 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.


***


MÜSİAD Başkanı Mehmet Özeren’in mesajı…


MÜSİAD Başkanı Mehmet Özeren

Devletinin ve Milletinin Ali Menfaatlerini ön planda tutarak, olumlu ya da olumsuz her şartta ilkeli, doğru, tarafsız, kişi hak ve hürriyetine saygılı, toplum bilinci ve kamu yararını gözeterek, kamuoyunu bilgilendirmeyi gaye edinen değerli Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, hayatlarında başarılar dilerim.


Bu vesile ile görevini ifa ederken hayatını Gazetecilere Allah’tan Rahmet dilerim.


***


Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği İl Temsilcisi Vedat Demirbağ’ın mesajı…


Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği İl Temsilcisi Vedat Demirbağ

Gazeteci; vatandaşlarımızın doğru ve tarafsız haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olan, toplumun gözü kulağı ve dili vazifesini yerine getiren, ülkenin demokratikleşmesinde en önemli görevleri üstlenen, sivil toplumun geleneksel devlet anlayışı yanında çoğulcu ve katılımcı olarak süreçlere dahil olmaktadır.


Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli yeri vardır. İletişim ve etkileşim sürecinin belirleyici bir faktör olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir amaç içermektedir. Güçlü gazeteci, güçlü basın kuruluşunun; güçlü basın kuruluşları da güçlü demokrasinin kalıcı ve sürdürülebilirliğini sağlayan en önemli etkenidir.  


Birilerinin yayınlanmasını istemediği haberleri cesurca yazabilen, toplumun haber alması için fedakarca mücadele eden, her türlü zorluklarda bile haberi zamanında topluma kavuşturan, milletimizin ortak sesi, kamuoyunun vicdanı olan basın emekçisi gazeteci arkadaşlarımızın 10 ocak çalışan Gazeteciler günü kutlu olsun.


Vedat Demirbağ

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

İl Temsilcisi


***


Huzur Sağlık-Sen Başkanı Hasan Temizsoylu'nun mesajı:


Huzur Sağlık-Sen Başkanı Hasan Temizsoylu

Kar, kış demeden büyük bir fedakârlıkla haber peşinde koşan, şehrimizin nabzını tutan değerli basın mensuplarımızın varlığı, şehrimizin tanıtılmasında ve sorunların çözümünde büyük bir rol oynamaktadır..


İlkeli ve dürüst yayıncılık prensiplerinden ödün vermeyen, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen her koşulda kamuoyunu aydınlatmak için büyük bir özveriyle çalışan tüm basın mensuplarımızın “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutlar, sağlık,huzur, mutluluk ve başarılar dilerim.”


***


EKG Derneği Başkanı Metin Akgün’dün açıklaması...


EKG Derneği Başkanı Metin Akgün

Gazeteciler, toplumumuzu bilgilendirmek, aydınlatmak adına, gerektiğinde canını risk eder. Kamu vicdanı hassasiyeti ile hareket ederken, kamunun ortak sesi olarak.


Doğru, ilkeli ve tarafsız yayın adına emek veren basın çalışanları; halkın bilinçlenmesi, toplumsal barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesi sürecinde önemli bir görev üstlenirler.


Toplumun aydınlanması sürecinde; farklı görüş ve düşünceleri tarafsız ve objektif yayın anlayışıyla yayınlamaya özen gösterme yönünde, toplumsal açıdan fevkalade hassas ve önemli bir görev ifa ederler…


Gazeteciler; tarafsız bir gözle, objektif yayın ilkesine uyarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi görevini yerine getirirken, yönetilenler adına yönetenleri denetler, toplumsal huzur ve barışın tesisinde önemli bir rol üstlenirler.


Çok namüsait şartlar altında dahi, yüksek özveriyle çalışan, bu yolda canını da hiçe sayan, ifa ettikleri görevleriyle, toplumsal yapımızda çok sesliliğe katkı sağlarken, demokratik rejimin de sağlıklı işlemesinde de önemli bir rol oynayan basın çalışanları/gazetecilerin hak ettikleri değerin verilmediği farkındalığı içerisinde;


Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu adına; ülkemizin ve kentimizin sorunlarını rasyonel çözüm önerileri ile kamuoyuna aktaran, kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde büyük rol üstlenen değerli basın mensuplarımızın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarına da Allah’tan (c.c.) rahmet niyaz ediyorum.


Metin AKGÜN 

Maarif Müfettişi Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu BaşkanıDİĞER HABERLER