Kur'an'da bir şahıs olan Allah'tan söz edilmektedir

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Zeki Geçkil'in sosyal medya paylaşımlarını okurlarımız için derledik...

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla tefekkür dünyamıza ışık tutan Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Zeki Geçkil; "Ayet ve hadislerde bildirilen isimleri (esma-ül hüsna) Allah'ın soyut varlık değil bir şahıs olduğunu çok açık net göstermektedir" dedi. Okurlarımız için derledik:


İslam'da sır olan, herkese açıklanamayan, avamın bilemediği, havasın ancak bilebildiği müstesna gerçekler var mıdır?


Yüce Allah konuştu; Hz. Musa sesini işitti, sözlerini dinledi ve anladı! Ancak görmek isteyince Yüce Allah kabul etmedi. Neden? (Nedeni şu olabilir mi? Yüce Allah eğer görünseydi Hz. Musa gördüğünü anlatacaktı. Buna dayanılarak çizimler, resimler, hatta belki heykeller yapılacaktı. Fesat bir kavim olan İsrailoğulları putperest bir din oluşturacaklardı. Hz. Musa kimseye bir şey anlatmasa bile onun adına konuşup spekülasyonlar yapacak kişiler çıkacaktı. Bütün bunlara yol vermemek için Yüce Allah Hz. Musa'yı dağ olayı ile korkutarak Kandisini görme isteğinden vazgeçirmiş olabilir mi? Nitekim Yüce Allah Hz. Muhammed (SAS) ile Mirac'da bire bir görüştü, konuştu. Peki; Hz. Muhammed (SAS) Yüce Allah'ı hiç kimseye anlatmadı mı? Bu sır olarak mı kaldı?)


Felsefeci kelamcıların dediği gibi Yüce Allah mekândan münezzeh ise cennet mekân değil mi? Yüce Allah cennette görülmeyecek mi? "Rabbin geldiği ve melekler saf saf durduğu zaman" (Fecr; 22) Gelmek bir mesafe, mekân, zaman ifade etmiyor mu? Felsefeci kelamcıların iddiası gibi Allah -hâşâ- soyut varlık değil şahıstır: Melikinnas (insanların kralı) soyut varlık olur mu?


Mealciler gereksiz parantezlerle ayetleri anlayışlarına göre değiştiriyorlar. Kur'an'da bir şahıs olan Allah'tan söz edilmektedir. Ayet ve hadislerde bildirilen isimleri (esma-ül hüsna) Allah'ın soyut varlık değil bir şahıs olduğunu çok açık net göstermektedir.


***


Hayatın muhteşem

dinamiği


TRT Müzik'ten şarkı programı izliyorum. Şu müzik zevkim erkeklerin şarkı söylemesini, kadınların enstrüman çalmasını benimsemedi. Yüce Allah insanları erkek-kadın iki cins halinde yaratarak hayatı mıknatıslamıştır. 


Hayatın muhteşem dinamiği bu mıknatıstır. Yüce Allah eşsiz san'atıyla güzelliği kadınlar üzerinde erkekler için göstermiş. Erkeği seven, kadını sevilen olmaya layık görmüş.Muhteşem dinamiği kadın-erkek ekseninden çıkarıp hayatı dejenere etmek için şer güçler çarpık ilişkileri yaygınlaştırma çabasında!


***


Hayat Yaratan'ından ötürü sevilip yaşanırsa ancak hazzına varılır. Sahibi bilinmeden nimet ve ikramın lezzeti, zevki eksik kalır.


***


Millî Görüş derin devleti iki kutuplu Yalta Düzenini yıktı; Yeni Bir Dünya kuruyor. Millî Görüş söylemi sahipsiz! 


Gündeme dair...
- Başkan Trump Siyonist ABD kurulu düzenini tek başına hallaç pamuğuna çeviremez. Arkasında bir derin güç olmalı.
***
- Saadet Partisi kabuk yönetimi ve palyaço salako YRP'nin absürt söylemi Millî Görüş söyleminin tortusu bile değildir.

DİĞER HABERLER