27 Mayıs 1960 Darbesi Yahudi aileler arasındaki kanlı bir iç iktidar kavgasıdır

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Zeki Geçkil 27 Mayıs gündemini değerlendirdi. Hz. İsa ve Mehdi hakikatlerini de anlatan Geçkil; “Hz. İsa ve Mehdi imtihan vesilesidir. Herkes tanıyıp inanamaz. Üzerinde ittifak olmaz. Aksi hiç vaki değildir. Öyle bir şey yok!” dedi.

27 Mayıs darbesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Zeki Geçkil, darbenin Yahudi Aileler arası iç iktidar kavgası olduğunu söyledi. Geçkil; ayrıca Hz. İsa ve Mehdi hakikatlerini anlattı; “Hz. İsa ve Mehdi imtihan vesilesidir. Herkes tanıyıp inanamaz. Üzerinde ittifak olmaz.” dedi.


27 Mayıs 1960 Darbesi Yahudi aileler arasındaki kanlı bir iç iktidar kavgasıdır. Kırılan kol yen içinde kaldı, dışa yansıtılmadı.


İstanbul işgalinde iktidardaki İttihatçılar Almanya'ya muhalifler Samsun'a yollandığında Yahudilerin iktidar kavgası başladı.


Yahudi aileler arası kanlı iktidar kavgasının ilk raundu Atatürk'e düzenlenen başarısız İzmir Suikastıdır: 17 idam, 150 sürgün.


Yahudi aileler arasındaki kanlı iç iktidar kavgasının ikinci raundu 27 Mayıs 1960 Darbesidir: 3 idam, sayısız hapis cezası.


Yahudi aileler aralarındaki kanlı iç iktidar kavgasını Millî Görüş karşısında birleşerek bitirdiler. Talat Paşanın naşı getirildi.


Atatürk kurulan TC'nin başına geçtiğinde İşgalci İngilizlerin Almanya'ya sürdükleri Talat Paşa ve arkadaşlarını yurda sokmadı!


Yahudi aileler Millî Görüş'e karşı birleşip iç iktidar kavgasını bitirince Nazım Hikmet de büyük şair diye iade-i itibar edildi.


27 Mayıs 1960 sonrası tüm darbeler Erbakan'a karşı yapıldı. Millî Görüş derin devleti hepsini tersine çevirdi ve Türkiye kurtuldu.


***


HZ. İSA VE MEHDİ İMTİHAN VESİLESİDİR. HERKES TANIYIP İNANAMAZ. ÜZERİNDE İTTİFAK OLMAZ


Hz. İsa'ya 12 kişi inandı. Bugün 2 milyar Hristiyan, 2 milyar Müslüman 4 milyar inanıyor. Şimdi çıkagelse inanan 12 kişi olur mu?


Hz. İsa'ya inanan 4 milyar kendi hayal ve tasavvurundaki Hz. İsa'ya inanıyor, gerçeğine değil. Peki, nasıl bir Hz. İsa bekleniyor?


Mehdi bekleyen Müslümanlar eğer Hz. Muhammed (SAS) çıkagelse acaba anında tanırlar mı? Eminim, Cübbeli ilk saldıran olur!


Hz. İsa ve Mehdi hakkında çok hadis var, asılsız olmaları ihtimali yoktur. Tamamı iş'ari, müteşabih bu hadislerin tevili şarttır.


Hz. İsa ve Mehdi imtihan vesilesidir. Herkes tanıyıp inanamaz. Üzerinde ittifak olmaz. Aksi hiç vaki değildir. Öyle bir şey yok!


Hiçbir peygambere toplumu ittifakla iman ve itaat etmiş değildir. Allah'ın bu değişmez sünneti Hz. İsa ve Mehdi için de değişmez.


Hz. İsa ve Mehdi hakkındaki hadislerde anlatılan her şey izaha ve yoruma mutlak surette muhtaçtır.


Hz. İsa, Mehdi ve ahir zamana dair hadisler ancak yaşanan olaylarla açıklanabilir. Yeter ki isabetli, doğru açıklansın.


Hz. İsa, Mehdi ve ahir zaman olayları hakkındaki hadislerin aynen metinlerdeki gibi gerçekleşeceğini söylemek inkârına neden olur.


Hz. İsa, Mehdi ve ahir zaman olayları tevilsiz asla hadis metinlerdeki gibi gerçekleşmez. Akla, mantığa, sünnetullaha aykırıdır.


Hz. İsa, Mehdi ve ahir zaman olayları hakkındaki hadisler teşbihi, işâri ve temsilidir. Aynen olacağını söylemek saptırıcı olur.


Hz. İsa ve Mehdi görüldüklerinde iman nuruyla söz ve eylemlerinden bilinmezlerse hadis rivayetleri tariflerinden tanınamazlar.


Ehl-i kitap Hz. Muhammed (SAS)'i Tevrat ve İncil'deki tariflerle tanıyamadığı gibi Hz. İsa ve Mehdi hadis tarifleriyle tanınamaz!


Mehdi'yi hadislere göre Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Bedir sayısı kadar mü'min tanır. Sanıldığı gibi hurra... herkes peşine takılmaz!


Hz. İsa ve Mehdi'yi bu kimlikle bilmek fazilettir, şart değil. Tabi olup itaat etmek iman için yeterlidir. Karşı çıkmak küfürdür.


Ve kezzebe bil hüsnâ (Leyl-9) güzel/doğru olanı yalanlayıp reddetmek küfre sürükler. Mehdi güzel/doğru olan Millî Görüş'e çağırdı!


Hz. Muhammed (SAS) Medine'nin yönetimini Yahudilerden aldı. Erbakan Millî Görüş'ü Yahudilerin yönettiği Türkiye'de iktidar yaptı!


***


Uzun süre eğitim kurumlarıyla, her türlü yayın yoluyla yalan yanlış bilgiler belletilen bir toplum gerçekleri kolay kabul etmez.

DİĞER HABERLER