Millî Görüş derin devleti ile Türkiye'deki İsrail arasındaki iktidar mücadelesi tüm alanlarda ölümüne devam ediyor

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Zeki Geçkil sosyal medya hesaplarından gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’deki İsrail ile Milli Görüş derin devletinin ölümüne mücadelesine dikkat çeken Geçkil, Müslümanın fanatik değil şuurlu olması gerektiğini belirtti, SP ve YRP hakkında Türkiye'deki İsrail'in önemli bir stratejik başarısını açıkladı. Okurlarımız için derledik…

Milli Görüş derin devleti ile Türkiye’deki İsrail’in ölümüne iktidar mücadelesine dikkat çeken Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Zeki Geçkil, Müslümanın fanatik değil şuurlu olması gerektiğini belirtti, SP ve YRP hakkında Türkiye'deki İsrail'in önemli bir stratejik başarısını açıkladı.


Türkiye'deki İsrail her türlü kurum ve kuruluşa nem gibi nüfuz ederek küflendirip çürütmektedir.


Türkiye'deki İsrail Millî Görüş kuruluşlarına hulul ederken; Millî Görüş derin devleti Atatürkçü Statüko kurumlarına nüfuz ediyor!


Millî Görüş derin devleti ile Türkiye'deki İsrail arasındaki iktidar mücadelesi tüm alanlarda ölümüne devam ediyor.


Türkiye'deki İsrail en çok sermaye, medya ve akademiya alanlarında; Millî Görüş derin devleti ise devlet kurumlarında etkin.


Türkiye'deki İsrail unsurlarını teşhis, tanımlama ve izale; her türlü virüsü, hastalığı teşhis, tanımlama ve izaleden daha zordur.


***


Erbakan'ın tarifi ile "KATIKSIZ VE KATKISIZ İSLAM MİLLÎ GÖRÜŞ"ü yalnızca El-Aziz Grubu sahiplenip savunuyor.


***


MÜSLÜMAN ŞUURLUDUR, FANATİK DEĞİLDİR


Hak Davayı savunan hareket ve teşkilatlara sadece aidiyet duygusu ile bağlı olanlar saptığında da birlikte yola devam ederler.


Dava şuurundan yoksun olanların dava aşkı fanatizmdir; öteye geçmez. Fanatizim Hak için değil, batıllar için kullanılan yöntemdir.


Atatürkçü fanatiktir. Fetocu fanatiktir. Çakma tarikatçı fanatiktir. Milliyetçi fanatiktir. Müslüman şuurludur, fanatik değildir.


***


TÜRKİYE'DEKİ İSRAİL'İN ÖNEMLİ BİR STRATEJİK BAŞARISI


SP ve YRP Erbakan'ın savunma sanayii ve teknolojisine ilişkin yaptıklarıyla hiç ilgili değil. Nedeni Türkiye'deki İsrail güdümü.


Türkiye'deki İsrail Saadet Partisi ve YRP'yi iğdiş edip güdümleyerek Millî Görüş'e stratejik bir darbe vurmuştur; önlemekteyiz.


Saadet Partisi ve YRP'yi tağuti Atatürkçü Statüko ile bağdaşır kılmak Türkiye'deki İsrail'in önemli bir stratejik başarısıdır.***


TANSU ÇİLLER


Türkiye'deki İsrail illüzyoncu medya ve akademiyası, siyasetten el etek çekse de Tansu Çiller'i hiç af etmedi, kinini azaltmadı!

DİĞER HABERLER