İslam'ın temiz Ehlisünnet anlayışında peygamberler dışında kimse hatasız, günahsız (masum) değildir. Herkes iradesinden sorumludur.

İslam'ın temiz Ehlisünnet anlayışında peygamberler dışında kimse hatasız, günahsız (masum) değildir. Herkes iradesinden sorumludur.

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Zeki Geçkil sosyal medya hesaplarından gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Şeyhimiz, mürşidimiz hata etmez, günah işlemez anlayışının yanlışlığını anlatan Geçkil; “İslam'ın temiz Ehlisünnet anlayışında peygamberler dışında kimse hatasız, günahsız (masum) değildir. Herkes iradesinden sorumludur.” dedi. Özdemir Sabancı ve Mustafa Koç’un neden öldürüldüğüne değindi.

Şeyhimiz, mürşidimiz hata etmez, günah işlemez anlayışının yanlışlığını anlatan Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Zeki Geçkil; “İslam'ın temiz Ehlisünnet anlayışında peygamberler dışında kimse hatasız, günahsız (masum) değildir. Herkes iradesinden sorumludur.” dedi. Geçkil'in bir diğer gündemi ise Özdemir Sabancı ve Mustafa Koç’un neden öldürüldüğüydü.


Prof. Dr. Halis Aydemir hadisleri dışlayan ilahiyatçıların bozuk fikir ve itikatlarını, tarikat ve cemaatlerin Ehlisünnet dışı batıl anlayış ve uygulamalarını ne güzel izah ediyor... Allah irşadını mübarek kılsın.


Şeyhimiz, mürşidimiz hata etmez, günah işlemez anlayışı Ehlisünnet dışıdır; Şia'nındır. Şiiler 12 imam, ayetullahlar masumdur der.


Şeyh/mürşit hatasız, günahsız ise iradesini ona teslim edenler sorumluluktan kurtulur. Oysa her kes kendi iradesinden sorumludur.


İslam'ın temiz Ehlisünnet anlayışında peygamberler dışında kimse hatasız, günahsız (masum) değildir. Herkes iradesinden sorumludur.


Kelime-i şehadet Allah ve Rasul'ünün gerçekliğine başkasına uyarak değil; kendi aklı, bilgisi, kanaati ve iradesiyle tanık olmaktır.


Allah verdiği iradeden sorumlu tutarak insanı imtihan eder. Başkasına uyarak değil; hakkı aklıyla kabul edip sahiplenmesi gerekir.


Hakkı tanımayan akıl, hidayete erdirmeyen ilim, hayırda harcanmayan mal, ibadetle geçirilmeyen ömür nimet değil musibettir.


***


Hitler'e fırınlara attırıp Yahudileri Filistin'e göçe zorlayan Siyonist kafa Özdemir Sabancı'yı Toyota'ya, Mustafa Koç'u Altay Tankına kurban etti.

DİĞER HABERLER