Dünyada parlamenter sistemle ülkeler yönetilemezken, üst üste seçimler çare olmazken başkanlık sistemine saldıranlar ne yapmak ister?

Dünyada parlamenter sistemle ülkeler yönetilemezken, üst üste seçimler çare olmazken başkanlık sistemine saldıranlar ne yapmak ister?

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Zeki Geçkil sosyal medya hesaplarından gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Parlamenter Sistemle ülkelerin yönetilemediğine dikkat çeken Geçkil; “Dünyada parlamenter sistemle ülkeler yönetilemezken, üst üste seçimler çare olmazken başkanlık sistemine saldıranlar ne yapmak ister?” diye sordu. Kılıçdaroğlu’nun olumlu muhalefetine değindi…

Parlamenter sistemle dünyada ülkelerin yönetilemediğine dikkat çeken Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Zeki Geçkil; “Dünyada parlamenter sistemle ülkeler yönetilemezken, üst üste seçimler çare olmazken başkanlık sistemine saldıranlar ne yapmak ister?” diye sordu. Kılıçdaroğlu’nun olumlu muhalefetine değindi.


Dünyada parlamenter sistemle ülkeler yönetilemezken, üst üste seçimler çare olmazken başkanlık sistemine saldıranlar ne yapmak ister?


Tarafsız CB yemini Eski Türkiye statükosu gereğiydi. Başkanlık sisteminde Cumhurbaşkanı taraflıdır, sorumluluğu partisi ve ittifakını bağlar. Hizmeti ise tüm millete ve ülkeyedir.


***


BU OLUMLU MUHALEFETTİR


Statükocu CHP'liler Erdoğan ABD ve AB'a diklenip meydan okuyarak ülkeyi riske sokuyor derken; Genelbaşkan Kılıçdaroğlu yetersiz bulup Türkiye'nin şanını şerefini koruyamamakla suçluyor. Bu olumlu muhalefettir.


***


Yahudiler her alanda başarılarıyla hep öndedirler. Ancak Yahudilerden güreşçi, halterci, futbolcu çıkmaz. Çünkü bunlarda kayırma, torpil olmaz!


***


KUR'AN VE DİĞER İLAHİ KİTAPLAR YÜCE ALLAH'I İNSAN ŞEKLİNDE ANLATMAKTADIR


Kur'an, Sünnet ve Esmaülhüsna Yüce Allah'ın ruh ve ahlak özelliklerini insanınki gibi açıklar. Yüce Allah'ın Vücud sahibi ve diri/canlı olduğunu kelamcılar da kabul eder. Allah'ın vücudu büyük/iri değil Güzeldir (Cemil). Hadis: Yüce Allah insanı Kendi şeklinde yarattı. Ruhundan üfledi.


Yüce Allah yarattığı zamandan, mekândan münezzeh ve kâinatın dışında değildir. Arş Mekânıdır. Cennette mü'minler görecektir.


Kur'an ve diğer İlahi Kitaplar Yüce Allah'ı insan şeklinde anlatmaktadır; Dağlara, denizlere, rüzgâra ya da başka bir şeye benzetilerek değil! Yüce Allah soyut bir varlık değil; Yüksek Bir Şahsiyettir. Yani Bir Şahıstır, Kişidir.


Yüce Allah'ı Güzel Vücut sahibi, Diri/Canlı Bir Yüce Şahıs değil de idrak edilemez soyut bir varlık olarak anlatmak Kur'an ve Sünnet dışı bir anlayıştır -hâşâ- inkârına yol açar.


Kur'an ve Sünet Yüce Allah'ı İnsanların Rab'bi, Melik'i (Kral), Dost'u, Arkadaş'ı, Yoldaş'ı, Yardımcı'sı, Sevgili'si diye anlatır. Allah anlaşılamaz, kavranamaz, yarattığı kâinat ve zaman dışında belirsizlikteki bir soyut varlık asla değildir.


***


BİR ŞEYİN BOL, UCUZ ELDE EDİLİR OLMASI ONU DEĞERSİZ KILMAZ


Bir şeyin bol, ucuz elde edilir olması onu değersiz kılmaz. Dünyayı saran koca hava kütlesinin ne kadar değerli olduğunu astım hastasına sorun!


Sahip olduğu nimet kendisinden alındığında herkes kıymetini anlar. N'olur, sahipken insan nimetin kıymetini bilip Rab'bine şükretse, minnet duysa!


***


Yüce Allah Şeytan'ı boşuna değil; cehenneme müstehak olanları ayıklayıp peşine takmak için yarattı.

DİĞER HABERLER