Aslolan şeriat değil, Şari' olan Yüce Allah'tır

Aslolan şeriat değil, Şari' olan Yüce Allah'tır

Aslolan şeriat değil, Şari' olan Yüce Allah'tır. Diledikçe peygamberlerine değiştirdi. Murabitun kullarına özel de değiştirir.

İnsanlığın toplumsal gelişmesine paralel olarak Yüce Allah peygamber göndermiş şeriatını değiştirmiştir. 

Hz. Muhammed (SAS) son peygamber olarak son vahiy Kur'an'la gelmiştir. Artık peygamber ve vahiy gelmeyecektir. Ancak insanlığın toplumsal, sosyal, yaşamsal, ekonomik gelişmesi İslam ile oldukça hızlanmıştır. 

Bu hızlı değişime ayak uydurmak, hatta öncülük etmek için İslam kıyas ve içtihad kurumunu getirmiştir. Şeriatı gelişen hayata uyarlamak için vahiy ve peygamber beklenmeyecek, ulema/fukaha sürekli kıyas temelli içtihat yapacaktır. 

İçtihat için kıyasta Asrısaadet esas alınacaktır. Şu da unutulmamalıdır ki hayatı yaratan ve geliştiren de, şeriatı va'zeden de Yüce Allahtır. Murabitun (Allah ile rabıtası, bağı, diyalogu olan evliya) için şahıslarına münhasır/özel olarak da Allah şeriatını değiştirip ona aykırı emirlerde, tavsiyelerde bulunabilir. 

Kur'an'da anlatılan kıssada Hz. Musa'nın yanına gönderildiği şahıs bir çocuğu gelecekte ailesine vereceği zararı önlemek gerekçesiyle boğazlamıştır. 

Osmanlı Devletinde Sultan Fatih Mehmet de bunu şehzadeler için kural haline getirmiştir. Hz. Peygamber (SAS)'in özel övgüsüne mazhar olan Sultan Fatih için kimse kötü diyemez. Diyenin kendisi kötüdür.


Yazarın Diğer Yazıları