Deccal Siyonizm'in İslam'ı Protestanlaştırma Projesi!

Deccal Siyonizm'in İslam'ı Protestanlaştırma Projesi!

Günümüz ilahiyatçıları İslam'a muharref İncil ve Tevrat'ın sapkın felsefesiyle, bakış açısıyla yaklaşarak (oryantalist) okumayı marifet zannettikleri için Türkiye'deki Müslümanların şuurlanmasının önünde ki en büyük engeldirler!

Türkiye'deki üniversiteler 1933'te Almanya'dan getirilen 190 Yahudi bilim adamı tarafından kuruldu. İlahiyat Fakülteleri de bu Yahudilerin kontrolü dışında oluşmadı!

Tarih boyunca Allah'ın gönderdiği hak dinleri ve kitapları tahrif edenler Yahudi Kabalist hahamlardı. İncil'i ve Hristiyanlığı; Tevrat'ı ve Yahudiliği tahrif edip özünden uzaklaştıranlar Yahudi din adamlarıydı. Ancak Kur'an'ı Kerim'i yüce Allah koruması altına aldığı için İncil ve Tevrat'a yaptıklarını Yahudi hahamlar İslam'a yapamadılar. 

Yahudi bu boş durur mu? Bu sefer İslam'ı bozmak, orijinalliğinden koparmak için Allah'ın emir ve yasaklarının önem sırasını ve uygulama şekillerini değiştirmeye yöneldiler. Bunun için ilahiyatçı, tarikat, cemaat ve mezhep (Şia) adı altında kendileriyle işbirliği içinde olan batıl dini gruplar ihdas edip Müslümanları Hak'tan ve hakikaten uzaklaştırma yöntemini uyguladılar. 

Modern dünyada Yahudilerin İslam'ı bozmak, Ehl-i Sünnet anlayışını, paradigmasını ve uygulamalarını bozmak için kullandıkları en etkili yöntemleri Hz. Peygamberin (SAV) hayatının tümü olan sünneti inkar edip, "Bize Kur'an yeter" propagandası yapmaktır. "Kur'an bize yeter" diyen Tağut işbirlikçisi çağdaş Bel'am ilahiyatçıların samimiyetsizliği, riyakarlığı şuradan belli ki, hepsi Kur'an dışında onlarca kitap yazmış ve yayınlamışlardır. 

Madem dünya ve ahiret saadeti için Kur'an yetiyor ne diye onlarca kitap yazıyorsunuz köftehorlar? 

"Bize Kur'an yeter" diyen oryantalist ilahiyatçılara diyorum ki; hodri meydan... Hz. Muhammed'in (SAV) namazı, haccı, zekatı, orucu, cihadı anlama, yaşama ve uygulama biçimi haricinde bize Kur'an'ın emrettiği namazın, orucun, haccın, zekatın, cihadın uygulayışını, yaşayışını gösterin de görelim! 

Yapamazsınız...

Dünyadaki tüm ilahiyatçılar, tarikat ve cemaat liderlerini toplayın bir kapalı alana. Bize, Hz. Muhammed'in (SAV) olmadığı bir İslam tasarlayın deyin.

1 yıl süre verin. 1 yıl sonra, Hz. Peygamberin (SAV) anladığı, uyguladığı, yaşadığı, öğrettiği İslam'dan iyisini asla ortaya koyamazlar. 

Bırakın daha iyisini ortaya koymayı, en kötü taklidini bile yapamazlar. Çünkü Kur'an'ın en mükemmel ve eksiksiz nasıl anlaşılacağının, yaşanacağının ve uygulanacağının tek bir kılavuzu vardır; O da Hz. Peygamber'dir (SAV). 

Hz. Muhammed'in (SAV) yaşadığı, emrettiği, uyguladığı, tebliğ ettiği İslam dışındaki tüm anlayışlar, arayışlar ve iddialar çürüktür, batıldır, Tağuttur, yanlıştır, sapkınlıktır! Hz. Peygamber (SAV) ve hayatının tamamı olan sünnet olmasa hiçbir ilahiyatçı, tarikat veya cemaat önderi namaz nasıl kılınır sorusuna bile cevap veremez?

Kur'an'da namaz emredilmiş. Ama şekli, şemalı, biçimi, uygulaması tarif edilmemiştir. Biz namaz kılmayı kimden öğrendik peki? Elbette Üsve-i Hasane (en güzel örnek) olan Hz.Muhammed'den (SAV). 

İblisin ordusu Siyonizm, İslam'ı tahrif için önce liderliğini FETÖ'nün yaptığı küresel bir Yahudi kurgusu olan hoşgörü/diyalog tezgahını sahneye sürdü. Ve "İbrahimi dinler" diyerek uydurduğu bir sanal kavram üzerinden tahrif edilmiş Yahudilik ile Hristiyanlığı tek hak din İslam ile eşit göstermeye çalıştı!

15 Temmuz NATO darbesinde FETÖ patlayınca; içten Tevrat'ı, dıştan İslam'ı yaşayan Tağuti rejim yancısı oportünist ilahiyatçı taifesi devreye sokuldu!

"Bize Kur'an yeter" fenomenini uyduran pragmatist ilahiyatçı güruh, Hz. Muhammed'i (SAV) ve sünnetini inkar etme, önemsizleştirme ve  değersizleştirme iblisliğini devreye soktu. Hz. Peygambersiz (SAV) ve sünnetsiz İslam; namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden Yahudi kölesi tipi Süslümanlar yaratma projesidir. 

Yani Siyonizm işbirlikçisi Hristiyan grup Evanjelizm gibi, İsrail'le barışık protestanlaştırılmış Müslüman tipolojisi üretme senaryosudur!

Bu ilahiyatçı zındık taifesi-haşa- Allah'tan bile daha akıllı ve zeki olduklarından, "Hz.Peygamber'e (SAV) gerek yok, Kur'an bize yeter" diyorlar! Kutsal kitap yeterli olsaydı yüce Allah ne diye peygamberler görevlendirdi zındıklar? 

İnsanlığın iki dünya saadeti için kutsal kitap göndermek ihtiyacı karşılasaydı yüce Allah ne diye peygamberler göndersin?

Allah-haşa- hiçbir şeyi israf etmez! Herşeyi bir hikmet dairesi çerçevesinde yaratır!

Yüce Allah yarattığı kulları bilmez mi? Neye ihtiyaçları olduğunu fark etmez mi?

Yaradan biliyor ki, insanların hak'ka, hakikate ve rızasına ulaşmaları için sadece kitap yetmez! Hak kitapta emrettiklerini yaşayarak, anlatarak, uygulayarak, tebliğ ederek ve öğreterek insanlara örnek olması gereken seçkin şahsiyetlere de ihtiyaç var! 

Bunun için hak peygambeler göndermiştir yüce Allah!

Ancak bu çağdaş Bel'am ilahiyatçı taifesi, "Kur'an bize yeter" türküsünü çığırıp duruyorlar. Ama boşuna, beyhude çaba ve gayret içindeler. Sadece ebedi hayatlarını mahvediyor şuursuz Yahudi köleleri!

Oryantalist ilahiyat camiası ile içtihat ve tecdid düşmanı muhafazakar taklitçi tarikatlar ve cemaatler İslam ve Ehl-i Sünnet değildir. Batıl ve Tağutturlar! 

İnkarcı, paganist Kemalist rejim, Müslümanları cahil bıraktıktan sonra kendi ürünü ilahiyatçı, tarikat ve cemaatler eliyle Müslümanları İslam'ın özünden/hakikatinden, kimliğinden, kendisinden uzaklaştırıp namaz kılan, tespih çeken Yahudi kölesi haline getirdi.

Oysa Allah Kur'an'da, Tağutu inkar etmeyenin imanını reddediyor! Tağuti Kemalist rejim imalatı, yanaşmacısı ilahiyat, tarikat ve cemaat dünyası İslam'ı, Ehl-i Sünneti temsil edemezler.

İslam'da özgür olmayanın imanı kabul edilmez. Yani Müslüman sadece Allah'ın kulu ve kölesidir.  Müslümanlar dahil tüm insanlık Deccal Siyonizm'in kölesiyken bu esaretten kurtulmak için hak'kı üstün tutmayan, hak'tan taraf olmayan, cihad etmeyen ve cihadı tavsiye etmeyen ilâhiyat, tarikat, cemaat dünyası İslam değildir.

Allah dışında Deccal Siyonizm'e köle olduktan sonra İslam dünyasının imanı yok hükmündedir! İmanı yok hükmünde olan hangi ibadeti yaparsan yap ne önemi ve değeri var!

İşte bu oportünist ilahiyat, tarikat ve cemaat dünyasının Siyonizm'e köle olmakla ilgili hiçbir problemleri yok.

Deccal Siyonizm'e köle ol ama namaz kıl, oruç tut, zekat ver, sakal sar, sarık tak, elinde 99 tespihle dolaş, cübbe giy ne yaparsan yap! Tağuti putperest Kemalist rejim üretimi İlahiyatçılar ile tarikat ve cemaatler namaz kılan, tespih çeken Yahudi kölesi Müslüman yetiştirme misyonuyla çağdaş Firavunlar tarafından desteklenen Bel'amlardır! 

Yoksa Makine Mühendisi Erbakan'a 3 kez darbe yapacak 4 partisini kapatan Deccal Siyonizm ve Kemalist statüko; din, iman, İslam, Kur'an, ayet, hâdis diyen ilahiyat, tarikat ve cemaatlerin varlığına ne adına tahammül etsin değil mi?

Yazarın Diğer Yazıları