Erbakan Peygamberimizi Anlatıyor

Diyanet Vakfı’nın 28 Nisan 1997 günü Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle yaptığı programa Başbakan olarak katılan Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın yaptığı konuşmanın Milli Gazete'de yayınlanan metni...

Erbakan Peygamberimizi Anlatıyor
Erbakan Peygamberimizi Anlatıyor
Video için play'e tıklayın

İlk yayınlanma tarihi: 2 Ocak 2015

Diyanet Vakfı’nın 28 Nisan 1997 günü Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle yaptığı programa Başbakan olarak katılan Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın yaptığı konuşmanın Milli Gazete'de yayınlanan metni...

Ey milli görüşçüler! Bundan sonraki ilk hedefiniz 2. Yalta toplantısı ve yeni bir dünyayı kurmaktır!

Bakınız sonradan Müslüman olan John Devonport kendisinin Müslüman oluşunu nasıl anlatıyor. Diyor ki “Mekke’nin Fethi gibi muazzam bir olayı gördüğüm zaman titremeye başladım. Peki, bütün bunlardan sonra ne yapacak diye baktığım zaman bir de gördüm ki yine Medine’ye döndü ve yine arpa ekmeği yiyerek, hasırın üzerinde yaşamaya başladı. Bunları görünce bütün hepsini normal insanlar yapar ama bu zaferi kazandıktan sonra sade hayatına tekrar dönmek ancak büyük bir peygamberin ahlakı olabilir, dedim ve koşarak secdeye kapandım ve Müslüman oldum” diyor.

HEPİNİZİ hürmet ve muhabbetle selamlıyorum, sevgiyle kucaklıyorum. Bugün 28 Nisan 1997 Pazartesi, Ankara’mızın bu güzel salonunda bir araya geldik. Diyanet Vakfı’mızın tertip etmiş olduğu “9. Kutlu Doğum Haftası”nı başlatıyoruz.

…Bu haftanın bütün milletimiz, bütün İslam âlemi ve bütün insanlık için hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum. “İnsan sevdiği ile haşrolur.” Cenab-ı Hak hepimizi Efendimiz Aleyhisselam ile haşretsin. Cennette O’na komşu yapsın, inşallah.

…Efendimiz Aleyhisselam Kuran-ı Kerim’de de ifade edildiği üzere bütün insanlığa en güzel örnek olarak gönderilmiştir. Bu sebeple kendisini her hususta örnek almak, saadete ulaşmak için en güzel yoldur. Kendisi yine, Kur’an-ı Kerim’de belirtildiği gibi, bütün âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Onun rahmetinden sadece Müslümanlar değil, sadece bütün insanlık değil hakikaten bütün âlemler yararlanmaktadır. Esasen, Kuran-ı Kerim ve Efendimizin Aleyhisselamın Sünneti İslam’ı öğrenebilmemiz için gönderilmiştir. Çünkü Cenab-ı Hak, Rahman’dır ve Rahim’dir. Bizleri yaratmış ve bu dünyada adaletinden dolayı imtihan etmektedir. Ancak bu imtihanı kazanmamızı, dünya ve ahiret saadetine ulaşmamızı da Rahman ve Rahim sıfatı gereği İslam’ı göndererek bize yol göstermektedir.

Elbette Cenab-ı Hak yaptığı işleri en mükemmel şekilde yapar. Bundan dolayı bize bir taraftan Kur’an-ı Kerim’i, diğer taraftan da en güzel örnek olarak da Efendimiz Aleyhisselamı göndermiştir. Eğer Efendimiz Aleyhisselam olmasaydı biz kitaba bakarak secde bile nasıl yapılır onu bilemezdik. Çünkü kitaptan öğrenmek yeterli olmaz. Bugün kimimiz kulağa kimimiz ensesi üzerine yatıp kalkarak secde yapardık. Hâlbuki bir kere gördüğü zaman insan “Haa. Demek ki böyle yapılacakmış” diye anlar. Onun için en güzel öğretim yolu kitap ve sünnet yoludur. İşte Cenab-ı Hak da bize İslam’ı böylece göndermiş ve göstermiştir. Bu sebepten dolayıdır ki Müslümanlığı öğrenmek için Efendimiz Aleyhisselamı tanımak ve O’nun azametini hissetmeye çalışmak temel bir esastır.

…Bakınız konuya şu şekilde girmek istiyorum. Bildiğiniz gibi son yıllarda genler üzerinde çok önemli çalışmalar yapılmaktadır. Tarım ve tıbbi maksatlı çok büyük çalışmalar, araştırmalar büyük paralarla finanse edilmektedir. Bu çalışmalar göstermiştir ki bitki, hayvan ve insan, dişi ve erkek hücrenin bir araya gelmesinden teşekkül eden bir ilk hücreden meydana gelmektedir. Bunlarda da bir kabuk, bir plazma ve bir kromozom var. Ama birisinden buğday çıkıyor, birisinden kedi çıkıyor, birisinden de insan çıkıyor. “Bu neden böyle oluyor” diye yapılan genler üzerinde araştırmalar şu gerçeği ortaya koymuştur: “İnsan kromozomu, hayvan ve bitkilerinkinden farklıdır.”

Araştırmalardan çıkan sonuçta, bitkileri meydana getiren kromozomların tek merkezli, hayvanları meydana getiren kromozomların iki merkezli, insanları meydana getiren kromozomların ise üç merkezli oldukları ve insanı insan yapan asıl özelliklerin işte bu üçüncü merkezden ortaya çıktığı ilmi araştırmalarla bugün açıklığa kavuşturulmuştur. Dolayısıyla, “maymundan insan olmaz”. Çünkü maymun bir hayvandır ve onun kromozomu iki boğumludur. Asıl insanı insan yapan üçüncü boğum daha kromozomun içinde dahi mevcut değildir.

Bu üçüncü boğum nedir ki insanı insan yapıyor?

İnsanı gülen hayvan diye tarif etmek veya konuşan bir hayvan diye tarif etmek çok yanlıştır. Çünkü maymunlar da gülüyor ve konuşuyor. Hatta balıklar bile uzak denizlerde birbirleriyle konuşabiliyor.

İşte, Cenab-ı Hakk’ın o üçüncü boğumdan dolayı insanlara has kıldığı –insanları diğer canlılardan ayıran- dört temel özellik vardır. İnsan öyle bir mahlûktur ki:

1. Doğru ile yanlışı,

2. İyi ile kötüyü ve güzel ile çirkini,

3. Adaletle zulmü,

4. Faydalıyla zararlıyı ayırabiliyor.

İşte insan sahip olduğu bu dört temel özellik sebebiyle bütün mahlûkatın en şereflisi konumundadır. Bu özellikler temelinde insan toplumlarında doğru ile yanlışın ayırt edilmesinden ilim, iyiyle kötünün ve güzelle çirkinin ayırt edilmesinden ahlak ve din, faydalıyla zararlının ayırt edilmesinden ekonomi, adalet ile zulmün ayırt edilmesinden ise siyaset ve hukuk ortaya çıkmıştır. İşte insanın daha kromozomundaki bu çeşitlilik toplumları/dünyayı bu hale getirmiştir.

Bu açıklamayı ahlakın/dinin ve ilmin yerini çok iyi kavrayalım diye yapıyorum. İlim bir şeyin doğrusunu gösterir. Beş dörtten büyüktür. Ama bu yetmez. Eğer o beş kazanç haram, dört kazanç da helal ise, din ve ahlak gelir ve helal olan dört kazancın, haram olan beş kazançtan üstün olduğunu öğretir. Beşin dörtten büyük olduğunu bilmek yetmez. Bu sebeple bunları birbirinin yerine koymak mümkün değildir.

…Din fıtridir ve zaruridir. Saadetin kaçınılmaz bir parçasıdır. Zaten Müslümanlık dininde ilim dinin bir parçasıdır. Dolayısıyla bu yanılgıdan kurtulmak mecburiyetindeyiz. İnsanlık tarihine baktığımız zaman ne görüyoruz? Peygamberler insanlara en büyük devrimleri göstermişlerdir.

…Az önce kıymetli kardeşlerimiz de ifade ettiler. İslam demek ilim, çağdaşlık, sosyal adalet ve adil bir düzen demektir. Dolayısıyla bu hususta daha fazla izahata gerek kalmadan “İlim Çin’de dahi olsa alınız.” sözü ilmin ne kadar önemsendiğini ortaya koymaktadır. “İki günü denk olan bizden değildir.” diyor, Efendimiz Aleyhisselam. Ne olacak o zaman? Her gün daha ileriye gideceğiz. Yani ilericilik ve çağdaşlık asıl İslam’ın bir sıfatıdır. Onsuz ileri gidilemez. O herkesi en ileriye götüren en güçlü motordur.

...Bakınız bu sebeplerden dolayıdır ki Müslüman olsun olmasın herkes Efendimiz Aleyhisselamı önder kabul etmek mecburiyetindedir. Nitekim batılı araştırmacılar bunu apaçık ortaya koymuş ve itiraf etmişlerdir. Herkesin tanıdığı meşhur ilim adamları dahi Efendimiz Aleyhisselamın üstünlüğünü itiraf ederek bu durumu açık bir şekilde ortaya koymuşlardır. Bu sebeple Efendimiz Aleyhisselama sadece Müslümanların değil, bütün insanların sevgi göstermesi son derece doğaldır.

Bakınız sonradan Müslüman olan John Devonport kendisinin Müslüman oluşunu nasıl anlatıyor. Diyor ki “Ben bir tarihçiydim. Her şeyi incelediğim gibi İslam’ı ve Hz. Muhammed Aleyhisselamı da inceledim. Bu çalışmamı ilmi olarak yaptım ve çocukluğundan başladım. Gerçekten tertemiz bir çocukluğu var. Gençlik döneminde herkesin örnek gösterdiği ve “el-Emin” dediği güvenilir bir insan. Vahiy dönemine ve diğer olaylara baktım ve bunlar üstün bir insanın özellikleri dedim. Ama bu son peygamberdir, diyemedim” diyor. Ama ne zaman Mekke’nin fethini incelemeye başladı, o zaman işin rengi değişti.

Mekke’nin fethi hakkında yazılmış en güzel kitaplardan birinin adı “İzzu Sacide” yani “Secdedeki İzzet”tir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam fetihten sonra Mekke’ye girerken, devesinin üzerinde Cenab-ı Hakka hamd ederek/şükrederek girdi. Mekke’nin fethi ile Müslümanlar tarafından en büyük zafer kazanılmışken ve Efendimiz Aleyhisselama hayatı boyunca en büyük zulümleri yapan insanların hepsi teslim olmuş “tir tir titrerken”, Efendimiz Aleyhisselam intikam ile hatta adalet ile her türlü cezayı verme durumundayken onların hepsini hatta Uhud Savaşında kendi öz amcası Hz. Hamza’nın ciğerini çiğneyen insanı bile affetmiştir.

John Devonport, “İşte böylesi muazzam bir olayı gördüğüm zaman titremeye başladım. Peki, bütün bunlardan sonra ne yapacak diye baktığım zaman bir de gördüm ki yine Medine’ye döndü ve yine arpa ekmeği yiyerek, hasırın üzerinde yaşamaya başladı. Bunları görünce bütün hepsini normal insanlar yapar ama bu zaferi kazandıktan sonra sade hayatına tekrar dönmek ancak büyük bir peygamberin ahlakı olabilir, dedim ve koşarak secdeye kapandım ve Müslüman oldum” diyor.

Evet, Efendimiz Aleyhisselam bütün insanlık için en güzel örnektir. Ne mutlu bu haftayı tanzim edenlere ve O’nu bütün insanlığa tanıtmak için bu hayırlı hizmetleri yapanlara. Mehmet Akif Ersoy’un Efendimiz Aleyhisselam hakkındaki bir sözünü açılış konuşmasını yapan hanım kardeşimiz ifade ettiler. Bende konuşmamı bitirirken yine Mehmet Akif Ersoy kadar değerli olan şairimiz Necip Fazıl Kısakürek’in bir sözüyle kapatıyorum.

“Yol O’nun, varlık O’nun, gerisi hep angarya.
Yüzüstü çok süründün ayağa kalk Sakarya.”

Kutlu doğum haftası hayırlı olsun.


# DOSYALAR İLE İLİŞKİLİ:

28 Tem 2019 - 15:12 - Milli Görüşgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak El-Aziz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan El-Aziz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler El-Aziz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı El-Aziz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.Anket Elazığ Belediye Başkanı kim olmalı?