İletişim Başkanı Altun: Güçlü kadın ve güçlü aile büyük Türkiye için vazgeçilmezdir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun “Güçlü kadın ve güçlü aile, Büyük Türkiye için vazgeçilmezdir” ifadelerini kullandı. Türkiye, eğitimden sağlığa, medyadan hukuka, siyasetten akademiye, bilimden sanata her alanda kadınıyla erkeğiyle bütün bir millet olarak aydınlık bir geleceğe doğru ilerlediğini söyleyen Altun; “Kadınların sorunlarını çözecek çalışmalar hükümetimizin ana gündemi olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun “Güçlü kadın ve güçlü aile, Büyük Türkiye için vazgeçilmezdir” ifadelerini kullandı. Aksam.com.tr'de yayınlanan röportajda soruları yanıtlayan Altun “Kadınların sorunlarını çözecek çalışmalar hükümetimizin ana gündemi olmaya devam ediyor” dedi.

Soru: Tüm dünyanın ve ülkemizin sıklıkla gündemine gelen kadına yönelik şiddet sorunu var. Türkiye'de bu sorunun önüne geçmek için birçok hukuki ve idari adım atıldı asılında. Bugüne kadar yapılanlara ilişkin genel bir çerçeve çizer misiniz?

Türkiye, eğitimden sağlığa, medyadan hukuka, siyasetten akademiye, bilimden sanata her alanda kadınıyla erkeğiyle bütün bir millet olarak aydınlık bir geleceğe doğru ilerliyor. "Güçlü aile, güçlü toplum" şiarıyla omuz omuza yürüyen kadınlar ve erkekler olarak milletimizin her bir ferdinin hep birlikte imza attığı başarılar göğsümüzü kabartıyor.

Kadınların hayatın her alanında önünü açmak, karşılaştıkları sorunlara çözüm sunmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoğun bir gayret içindeyiz. Kadına yönelik ayrımcılık, hak gaspı ve şiddetin önlenmesi, kadınların güçlendirilmesi yönündeki çalışmalar hükümetimizin ana gündemi olmaya devam ediyor.

Çalışma hayatından eğitime kadar geniş bir alanda etkili çözüm ve desteklerle Türkiye'nin 81 ilinde kadınlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Kadın haklarının iyileştirilmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz.

Bugüne kadar, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadın hakları konusunda birçok reform hayata geçirildi ve ülkemiz bu alanda güçlü bir hukuksal ve idari yapıya kavuştu. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planında da kadınların haklarını geliştirecek ve kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlendirecek adımlara yer verildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir insanlık suçu olarak tanımladığı "kadına şiddeti" önlemek için güçlü tedbirleri etkin bir şekilde uygulamakta kararlıyız.

Kadınlarımızın yarınlara daha güvenli ve mutlu bakabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. "Güçlü kadın ve güçlü aile" şiarı büyük Türkiye için vazgeçilmezdir. Kadınıyla, erkeğiyle milletimizin her bir ferdinin huzur ve refah içinde yaşadığı büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.

Kadına karşı şiddete "sıfır" tolerans

Soru: Bu noktada ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda yürütülen somut çalışmalara ve alınan sonuçlara ilişkin neler söylersiniz?

Tüm dünyada hala en önemli sorunlardan biri olan kadına karşı şiddetle mücadelede "sıfır tolerans" ilkesini kararlılıkla yürütüyoruz. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun alanında dünyanın en güçlü ve kapsamlı kanunlardan biridir. Böylece kadınlarımıza güçlü bir hukuki ve hayati güvence sunuyoruz.

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda 2021-2025 yıllarını kapsayacak 4. Ulusal Eylem Planı hazırlıkları tamamlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde 2020-2021 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanan kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı yürütülüyor.

2020 yılında 355 Sosyal Hizmet Merkezinde, Şiddetle Mücadele İrtibat Noktaları oluşturuldu. Şiddet mağduru veya şiddet görme riski altında olan kadınlarımıza daha hızlı ulaşabilmek için Alo 183 Sosyal Destek Hattımız ve Kadın Destek Sistemi (KADES) uygulaması ile mağdur kadınlara sahip çıkıyoruz. KADES uygulaması 90.949 ihbara çare oldu. 1,5 milyon kadın tarafından indirilen KADES uygulamasında ihbarlara ortalama 4 dakikada müdahale ediliyor.

Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), kadınların maruz kaldıkları şiddetten korunması, gereken tedbirlerin alınması, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi ve nedenlerinin araştırılması için hizmet veriyor. Sayısı 81'i bulan ŞÖNİM konukevleri 199.876 kişiye kucak açtı.

Devletin ilgili kurumları, kadına yönelik şiddeti sadece cezayla değil, şefkat ile de durduruyor. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri 105 noktada şiddet mağdurları için önleyici ve telafi edici hizmet sunuyor. Ceza İnfaz Kurumlarında failler için yalnızca cezalandırıcı değil, rehabilite edici önlemler için de adımlar atılıyor.

Elbette hedefimiz tek bir kadımızın dahi şiddet mağduru olmamasıdır. Önleyici tedbirleri kararlılıkla uygulayıp, hukuki süreçleri etkin şekilde işletirken, toplumsal ve bireysel düzeyde kadına karşı şiddetin önlenmesi ve ailenin korunması yönünde bilinçlendirici adımlar atmayı da sürdüreceğiz.

İnsan Hakları Eylem Planı'nda kadına şiddetle mücadelede ön sırada

Soru: İnsan Hakları Eylem Planında da aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele birçok adım içeriyordu. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde ne gibi yeni uygulamalar ve tedbirler göreceğiz?

Söylediğiniz gibi, Sayın Cumhurbaşkanımızın mart ayı başında açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı da aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin etkinliğini artıracak faaliyetler içeriyor. Bu kapsamda hayata geçirilecek yeni uygulamalar, atılacak yeni adımlar olacak.

Eşe karşı işlenen suçlarla ilgili kanunda öngörülen cezayı artıran sebepler, boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletilecek. Tek taraflı ısrarlı takip fiilleri ayrı bir suç olarak düzenlenecek ve böylelikle mağdurlara sağlanan güvence artırılacak. Cinsel saldırı mağduru kadınların ikincil örselenmelerini önlemek amacıyla hastanelerde oluşturulan özel merkezler, kadın destek birimleri yaygınlaştırılacak.

Aile içi şiddet ve kadına karşı şiddetten kaynaklanan suçların etkin bir şekilde soruşturulması amacıyla kurulan özel soruşturma büroları ülke genelinde yaygınlaştırılacak. Şiddet mağduru kadınların hak arama yollarını etkin bir şekilde kullanabilmeleri için Ceza Muhakemesi Kanunu 234. maddesi uyarınca avukat görevlendirilmesi imkânı getirilecek, adli yardım hizmetlerinden yararlanma koşulları kolaylaştırılacak.

Aile içi şiddet bürolarında görevli Cumhuriyet savcıları ile tedbir kararlarına bakmakla görevli hâkimlere uygulama birliğinin sağlanması için düzenli olarak eğitim verilecek. Tehdit altındaki kadınların daha etkin korunmasını sağlamak için önleyici ve koruyucu kapasite artırılacak ve bu kapsamda teknolojik imkânlardan da azami ölçüde yararlanılacak.

Haklarında uzaklaştırma kararı verilenler başta olmak üzere, aile içi şiddet veya kadına karşı şiddet uygulayanların rehabilitasyonu sağlanacak. Bu amaçla öfke kontrolü ve stres yönetimi gibi etkili programlar geliştirilecek.

Boşanma sürecinin taraflar ve çocuklar üzerindeki olası olumsuz etkilerini en aza indirebilmek, özellikle çocukla kişisel ilişkinin sağlıklı yürütülmesini sağlamak amacıyla süreç hakkında taraflar ve çocuklar bilgilendirilecek ve ihtiyaç duyanlara psikososyal destek sağlanacak.

Kadınları ekonomik hayatta da destekliyoruz

Soru: Kadınların ekonomik hayatta daha katılımcı ve aktif olmaları için sağlanan desteklere ilişkin neler söylersiniz?

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti hükümetlerinde kadınların ekonomik ve toplumsal hayatta da daha fazla yer almaları için birçok destekleyici uygulamayı devreye alındı.

2021 itibarıyla 24 milyonu aşkın sigortalı çalışanımızın yüzde 30,34'ünü kadınlar oluşturuyor. Kalkınma Planlarımız çerçevesinde 2023'de kadınların işgücüne katılımını yüzde 38,5'e, istihdamını yüzde 34'e yükseltmeyi hedefliyoruz.

2020 yılı sonu itibariyle 2,1 milyon kadın İŞKUR'un sunmuş olduğu Aktif İşgücü programlarından yararlandı. Kadın sigortalı çalışan işletmelere daha fazla İŞKUR ve SGK teşviki veriliyor. Hayata geçirdiğimiz Evde Bakım Desteği, Doğum İzni Düzenlemeleri, Analık İzin Hakkı, Kreş Desteği, Sigorta Prim Destekleri, Esnek Çalışma, Yarı Zamanlı Çalışma gibi uygulamalarla kadınlarımızın ev ve iş hayatlarının uyumuna destek sağlıyoruz.

Ayrıca KOBİ Finansman Destek Programı'ndan yararlanmak isteyen kadın girişimciler için 50 bin TL'lik kredi üst limiti, 70 bin TL'ye yükseltildi. Bu program kapsamında 218 milyon TL krediyi kadın girişimciler kullandı. 2012'den beri Kadın Girişimcilere 1 milyar 250 milyon TL destek verildi. Aynı şekilde ülkemizin emekçi kadınları, 2009'dan beri KOSGEB Girişimcilik Eğitimi alanların yüzde 45'ini oluşturuyor.

Kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla kadın kooperatifçiliğini 81 ilde geliştirilmeye devam ediyoruz. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Platformu ile kadın kooperatiflerine destek, Çok Amaçlı Toplum Merkezleri Projesi, Kadın Girişimci Network Programı, Export Akademi Programı, Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu Projesi, Melek Yatırımcı Platformu Projesi gibi programlarla kadınların ekonomik hayata katılımları artırılmaya çalışılıyor.

#

20 Mar 2021 - 14:27 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak El-Aziz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan El-Aziz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler El-Aziz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı El-Aziz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.